biznis správy vyber

O Biznise v Angličtine

ČÍTAŤ REFERENCIE

Študuj ako v zahraničí, v anglickom jazyku

Navrhnuté študentom MBA.

biznis správy vyber

O Biznise v Angličtine

ČÍTAŤ REFERENCIE

Študuj ako v zahraničí, v anglickom jazyku

Navrhnuté študentom MBA.

Vybudujete si sebaisté komunikačné a prezentačné zručnosti na témy zo sveta obchodu, online marketingu a trendov.

Vybudujete si anglickú slovnú zásobu v oblasti obchodu, online marketingu a trendov. Naučíte sa rozprávať obchodnú terminológiu prostredíctvom konverzácií o biznise.

Vybudujete si know-how knižnicu na témy obchodu, marketingu a trendov v anglickom jazyku, z ktorej budete čerpať aj po ukončení kurzu.

Pochopíte základné aj pokročilé princípy používané v biznise, ktoré vám pomôžu pochopiť príčiny častých chyb v podnikaní.

Kriticky hodnotiť informácie a vyhľadávať trendy zo zdrojov v anglickom jazyku. Ušetríme vám množstvo hodín strávených pri hľadaní kvalitných materiálov a informácii v anglickom jazyku o biznise.

Počas workshopu o učení sa jazykov načerpáte techniky polyglotov pre efektívne učenie sa akéhokoľvek cudzieho jazyka.

Počas štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave som cítil nedostatok odbornej výučby v anglickom jazyku, najmä obchodej angličtiny. Nepraktický a zastaralý obsah a preplnené jazykové skupiny bez individuálnej podpory. Chcel som sa vzdelávať v cudzom jazyku, ale nebol na to jednoducho priestor.”

Popis Kurzu

Akadémia aplikuje naučené poznatky a vedomosti priamo do tématickej konverzácie na pravidelných stretnutiach, pripravuje študentov na prepojený multikultúry svet v ktorom angličtina hraje prvú ligu a dôraz sa kladie získavanie skúsenosti, ktoré je možné uplatniť naprieč viacerými sektormi ekonomiky. Akadémia buduje schopnosti získavať kvalitné, overené a aktuálne informácie v angličtine pre online podnikanie aj prácu na voľnej nohe. Akadémia vytvára kreatívno-vzdelávaciu komunitu, kde si nadšenci vzdelávania sa v anglickom jazyku, prídu na svoje. Vytvárame iba malé vzdelávacie skupiny, aby sme zaistili maximálnu transformáciu a personalizovanú podporu jednotlivcov.

Prihlásení študenti získajú renomované študijné materiály na tému podnikania spolu s inštrukciami prostredníctvom internetu, čo šetrí čas a hlavne umožňuje sústrediť sa na to najdôležitejšie pri štúdiu jazyka – konverzáciu. Na pravidelných stretnutiach sa všetka pozornosť venuje tématickej konverzácii v rozmedzí obsahu kurzu – v 3 hlavných oblastiach:

 1. Princípy podnikania
 2. Online marketing
 3. Trendy

Metóda využíva prípravu a teda “naštudovanie” materiálov študentami vopred, kde prípadné otázky sú promptne zodpovedané v podpornej súkromnej skupine na facebooku priamo lektorom kurzu Matúšom Kopalkom.

Obsah kurzu odráža požiadavky študentov predošlých pilotných ročníkov, kde sme získali prehľad o tom čo zaujíma študentov, kde majú najväčšie medzery a ako im vyhovuje kombinácia výučby cez internet a osobne.

Používame iba výber z renomovaných zahraničných zdrojov v anglickom jazyku, ktoré obsahujú cenné, rokmi overené a odborníkmi písané informácie. Jazyk materiálov, ktoré používame je autentický, stručný, plný skutočnej obchodnej slovnej zásoby.

V našom neformálnom vzdelávaní objavíš potenciál vzdelávania sa v angličtine, pochopíš podstaté pricípy, ktoré stoja za fugujúcim podnikaním a zistíš, ako sa môžeš sám stať svojím manažérom pre celoživotné vzdelávanie z kvalitných anglických zdrojov.

 

Čo robia študenti doma ?

Príprava prebieha naštudovaním na email zasielaných textových (Napr. príručky, návody, sektorové analýzy, blogy a správy), a audio-vizuálych materiálov (Napr. nahrávky, video kurzy a prednášky) a analýzou prípadových štúdii (Napr. príbehy úspešých a neúspešých). Študenti absolvujú pravidelné skupinové webináre priamo s lektorom kurzu cez skype. Akékoľvek otázky sú zodpovedané promptne v súkromnej skupine na facebooku.

 

Čo robia študenti na pravidelných stretnutiach ?

Na pravidelných stretutiach je dôraz kladený na koverzáciu a pochopenie materiálov. Študenti majú priestor prezentovať, konfrontovať sa, analyzovať prípadové štúdie a pýtať sa otázky. Krátke písomné testovaine je súčasťou každej hodiny.

 

Kurz je ukončený záverečným testovaním formou riešenia prípadovej štúdie písomnou formou. Každý študent získa spätnú väzbu na svoj výkon a odporúčania, ako pokračovať ďalej. Záverečné testovanie sa nepočíta do čistého výučbového času.

Požiadavky

Kurz sa realizuje pre študentov obchodnej angličtiny na 1 úrovnI –  pokročilý (B2) (podľa CEFR). Od pokorčilých sa vyžaduje vstupná úroveň angličtiy aspoň B1. Predchádzajúce znalosti podnikania nie sú podmienkou.

Predpoklady úspešného študenta:

 • Záujem o podnikanie a angličtinu
 • Sebamotivácia pre štúdium štýlom MBA
 • Chcenie zlepšiť sa v oblasti obchodnej angličtiny
 • Odhodlanie pravidelne sa pripravovať na stretnutia
 • Rýchle pripojenie na internet

Pre Koho je Kurz určený ?

 • Záujemcom o štúdium obchodu v anglickom jazyku štýlom MBA na Slovensku
 • Absolventov univerzít, ktorí chcú nabrať sebavedomie a vedomosti na konverzáciu o biznise v anglickom jazyku
 • Vysokoškolských študentov, ktorí nemajú dostatok obchodnej angličtiny na VŠ, alebo preferujú výučbu v malej skupinke s personalizovanou podporou
 • Záujemcom o prácu/štúdium v zahraničí

Inak povedané:

 • študenti, ktorí sa chcú rozprávať po anglicky na tému biznisu. Pracovať s renomovanými, aktuálnymi a starostlivo vyberanýmí materiálmy najvyššej kvality z oblasti obchodu, online marketingu a trendov v malej skupinke, kde je možné pýtať sa akékoľvek otázky týkajúce sa podnikaia. Študenti sa môžu tešiť na pripraveného lektora, aktuálne informácie, príjemné prostredie a extra podporu pre úspešné štúdium.

Kde a kedy kurz prebieha ?

Študenti akadémie sa prihlasujú na konkrétny deň výučby, kedy sa kurzu zúčastňujú v čase ktorý im viac vyhovuje na základe ich osobých preferencií a rozvrhu. Prihlasovanie si riadia prostredníctvom online prihlasovacieho kalendára, princípom “prvý príde, prvý berie” K dispozícii sú nasledovné možnosti pre obdobie od 1.8.2018 – 31.1.2019 pre maximálne 20 študentov:

 • Pondelok: 15:15-16:45, 17:15-18:45
 • Utorok: 9:15-10:45, 15:15-16:45, 17:15-18:45
 • Streda: 15:15-16:45, 17:15-18:45
 • Štvrtok: 13:30-15:00, 17:15-18:45

Poď Podnikať academy garantuje dostatočnú kapacitu pre každý výučbový deň. Kurz prebieha na Blagoevovej 28 v Bratislave (Oproti Ekonomickej univerzite) v malých vzdelávacích skupinkách – max. 5 ľudí.

Príklad: Študent Peter sa prihlási na pondelok. V online kalendári má možnosť výberu časov o 9:15-10:45, alebo 18:00-19:30. Vyberá si iba jeden, každý týždeň podľa jeho časových preferenncií. Deň výučby si vybral pri prihlásení sa do kurzu.

Obsah Kurzu

Príncípy podnikania

Produkty, skupiny zákazníkov a ich problémy, pricípy, ktoré fungujú v biznise.

Online marketing

Online predajné kanály, ako využívať sociálne siete, americké rastúce platformy, americký užívateľsky priateľský software.

Trendy

Online trendy 2018/2019, rastúce odvetvia, sektorové analýzy, kde hľadať a ako identifikovať a validovať podnikateľské príležitosti.

Počas štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave som cítil nedostatok odbornej výučby v anglickom jazyku, najmä obchodej angličtiny. Nepraktický a zastaralý obsah a preplnené jazykové skupiny bez individuálnej podpory. Chcel som sa vzdelávať v cudzom jazyku, ale nebol na to jednoducho priestor.”

Popis Kurzu

Akadémia aplikuje naučené poznatky a vedomosti priamo do tématickej konverzácie na pravidelných stretnutiach, pripravuje študentov na prepojený multikultúry svet v ktorom angličtina hraje prvú ligu a dôraz sa kladie získavanie skúsenosti, ktoré je možné uplatniť naprieč viacerými sektormi ekonomiky. Akadémia buduje schopnosti získavať kvalitné, overené a aktuálne informácie v angličtine pre online podnikanie aj prácu na voľnej nohe. Akadémia vytvára kreatívno-vzdelávaciu komunitu, kde si nadšenci vzdelávania sa v anglickom jazyku, prídu na svoje. Vytvárame iba malé vzdelávacie skupiny, aby sme zaistili maximálnu transformáciu a personalizovanú podporu jednotlivcov.

Prihlásení študenti získajú renomované študijné materiály na tému podnikania spolu s inštrukciami prostredníctvom internetu, čo šetrí čas a hlavne umožňuje sústrediť sa na to najdôležitejšie pri štúdiu jazyka – konverzáciu. Na pravidelných stretnutiach sa všetka pozornosť venuje tématickej konverzácii v rozmedzí obsahu kurzu – v 3 hlavných oblastiach:

 1. Princípy podnikania
 2. Online marketing
 3. Trendy

Metóda využíva prípravu a teda “naštudovanie” materiálov študentami vopred, kde prípadné otázky sú promptne zodpovedané v podpornej súkromnej skupine na facebooku priamo lektorom kurzu Matúšom Kopalkom.

Obsah kurzu odráža požiadavky študentov predošlých pilotných ročníkov, kde sme získali prehľad o tom čo zaujíma študentov, kde majú najväčšie medzery a ako im vyhovuje kombinácia výučby cez internet a osobne.

Používame iba výber z renomovaných zahraničných zdrojov v anglickom jazyku, ktoré obsahujú cenné, rokmi overené a odborníkmi písané informácie. Jazyk materiálov, ktoré používame je autentický, stručný, plný skutočnej obchodnej slovnej zásoby.

V našom neformálnom vzdelávaní objavíš potenciál vzdelávania sa v angličtine, pochopíš podstaté pricípy, ktoré stoja za fugujúcim podnikaním a zistíš, ako sa môžeš sám stať svojím manažérom pre celoživotné vzdelávanie z kvalitných anglických zdrojov.

 

Čo robia študenti doma ?

Príprava prebieha naštudovaním na email zasielaných textových (Napr. príručky, návody, sektorové analýzy, blogy a správy), a audio-vizuálych materiálov (Napr. nahrávky, video kurzy a prednášky) a analýzou prípadových štúdii (Napr. príbehy úspešých a neúspešých). Študenti absolvujú pravidelné skupinové webináre priamo s lektorom kurzu cez skype. Akékoľvek otázky sú zodpovedané promptne v súkromnej skupine na facebooku.

 

Čo robia študenti na pravidelných stretnutiach ?

Na pravidelných stretutiach je dôraz kladený na koverzáciu a pochopenie materiálov. Študenti majú priestor prezentovať, konfrontovať sa, analyzovať prípadové štúdie a pýtať sa otázky. Krátke písomné testovaine je súčasťou každej hodiny.

 

Kurz je ukončený záverečným testovaním formou riešenia prípadovej štúdie písomnou formou. Každý študent získa spätnú väzbu na svoj výkon a odporúčania, ako pokračovať ďalej. Záverečné testovanie sa nepočíta do čistého výučbového času.

Požiadavky

Kurz sa realizuje pre študentov obchodnej angličtiny na 1 úrovnI –  pokročilý (B2) (podľa CEFR). Od pokorčilých sa vyžaduje vstupná úroveň angličtiy aspoň B1. Predchádzajúce znalosti podnikania nie sú podmienkou.

Predpoklady úspešného študenta:

 • Záujem o podnikanie a angličtinu
 • Sebamotivácia pre štúdium štýlom MBA
 • Chcenie zlepšiť sa v oblasti obchodnej angličtiny
 • Odhodlanie pravidelne sa pripravovať na stretnutia
 • Rýchle pripojenie na internet

Pre Koho je Kurz určený ?

 • Záujemcom o štúdium obchodu v anglickom jazyku štýlom MBA na Slovensku
 • Absolventov univerzít, ktorí chcú nabrať sebavedomie a vedomosti na konverzáciu o biznise v anglickom jazyku
 • Vysokoškolských študentov, ktorí nemajú dostatok obchodnej angličtiny na VŠ, alebo preferujú výučbu v malej skupinke s personalizovanou podporou
 • Záujemcom o prácu/štúdium v zahraničí

Inak povedané:

 • študenti, ktorí sa chcú rozprávať po anglicky na tému biznisu. Pracovať s renomovanými, aktuálnymi a starostlivo vyberanýmí materiálmy najvyššej kvality z oblasti obchodu, online marketingu a trendov v malej skupinke, kde je možné pýtať sa akékoľvek otázky týkajúce sa podnikaia. Študenti sa môžu tešiť na pripraveného lektora, aktuálne informácie, príjemné prostredie a extra podporu pre úspešné štúdium.

Kde a kedy kurz prebieha ?

Študenti akadémie sa prihlasujú na konkrétny deň výučby, kedy sa kurzu zúčastňujú v čase ktorý im viac vyhovuje na základe ich osobých preferencií a rozvrhu. Prihlasovanie si riadia prostredníctvom online prihlasovacieho kalendára, princípom “prvý príde, prvý berie” K dispozícii sú nasledovné možnosti pre obdobie od 1.8.2018 – 31.1.2019 pre maximálne 20 študentov:

 • Pondelok: 9:15-10:45, 15:00-16:30, 18:00-19:30
 • Utorok: 9:15-10:45, 13:30-15:00, 17:15-18:45
 • Streda: 15:00-16:30, 17:15-18:45
 • Štvrtok:17:15-18:45

Poď Podnikať academy garantuje dostatočnú kapacitu pre každý výučbový deň. Kurz prebieha na Blagoevovej 28 v Bratislave (Oproti Ekonomickej univerzite) v malých vzdelávacích skupinkách – max. 5 ľudí.

Príklad: Študent Peter sa prihlási na pondelok. V online kalendári má možnosť výberu časov o 9:15-10:45, alebo 18:00-19:30. Vyberá si iba jeden, každý týždeň podľa jeho časových preferenncií. Deň výučby si vybral pri prihlásení sa do kurzu.

Obsah Kurzu

Príncípy podnikania

Produkty, skupiny zákazníkov a ich problémy, pricípy, ktoré fungujú v biznise.

Online marketing

Online predajné kanály, ako využívať sociálne siete, americké rastúce platformy, americký užívateľsky priateľský software.

Trendy

Online trendy 2018/2019, rastúce odvetvia, sektorové analýzy, kde hľadať a ako identifikovať a validovať podnikateľské príležitosti.

Čo vravia naši študenti ?

Aďka Fašková, absolventka

Zúčastnila som sa anglického kurzu Presentations @ Meetings, ktorý hodnotím veľmi pozitívne. Chcela som si precvičiť moju komunikáciu v angličtine, čo sa mi ? splnilo nad očakávania ?, nakoľko som mala len jedného spolužiaka a teda som mohla viac rozprávať. V rámci kurzu nám boli poskytnuté materiály s frázami a slovíčkami, čo sa týka prezentácií…

Zuzka Ondrejková, auditor

Zúčastnila som sa kurzu vyjednávania a musím povedať, že sa mi to veľmi páčilo 🙂 zaujímavo vedený kurz, obsahovo spracované na veľmi dobrej úrovni a pritom jednoducho. Odporúčam to hlavne pre mladých ľudí nadšených pre podnikanie. Určite neoľutujete…ani ja neľutujem 🙂

Martin Fobel, Študent IT

Zúčastnil som sa kurzu presentation & meetings. Páčil sa mi individuálny prístup na hodinách, výborne som si precvičil komunikačné a vyjadrovacie schopnosti v angličtine. Vyzdvihnúť by som chcel úžastného lektora tohoto kurzu, ktorý posúva hodiny na vyššiu úroveň, a dáva praktické rady, ktoré v komunikácii v anglickom jazyku určite využijem, ? priestory boli moderne zariadené.…

 • 24 x 45 minút výučby
 • Materiály o biznise na email
 • Víkendový workshop o učení sa cudzieho jazyka (180 min)
 • Individuálny 60 minútový inštruktážny skype pre efektívne štúdium
 • Živé skupinové webináre pre hodnotenie postupu a Q@A (3x60min)
 • Certifikát o absolvovaní
 • Individuálny jazykový koučing (5x45 min)

BASIC

 • 279,00 €
TOP

PRO

 • 469,00 €

O Lektorovi

Študoval som MBA v Pekingu, kde som na vlastnej koži okúsil rozdiel vo výučbe s použitím prvotriednych a pravidelne aktualizovaných učebných materiálov verzus priemerných. Staviam na skúsenostiach z výučby angličtiny a podnikania – navrhol som a vyladil kurz v ktorom študujete angličtinu a zároveň sa učíte o obchode. Platí to aj naopak – študujete o biznise v angličtine. Som presvedčený, že každý študent má mať vlastného vzdelávacieho mentora a preto vždy poskytujem individuálnu podporu. Zistite viac o mne v časti Misia. Ing. Matúš Kopalko

Čo ak s kurzom nebudem spokojný ?

Našim študentom garantujeme 100 % spokojnosť. Peniaze Vám vrátime bez zbytočných otázok do 14 dní od začiatku kurzu. Pozrite aj naše VOP.

Platobné podmienky ?

Zabezpečená platba platobnou kartou prebieha priamo cez stránku www.podpodnikat.academy v časti obchod. Pozrite aj naše VOP.

Kde a kedy prebieha kurz ?

Pravidelné stretnutia prebiehajú v Bratislave na Blagoevovej 28 (oproti Ekonomickej univerzite).  Na výber sú 2 časy: ráno: 9:15-10:45, poobede: 13:30-15:00, 15:00-16:30, 17:15-18:45. Nevyhovuje vám čas ? Navrhnite svoj vlastný v kontakte.

Kto sa môže prihlásiť ?

Kurz je určený pre absolvnetov a študentov VŠ, ktorí majú záujem vzdelávať sa v oblasti biznisu a anglického jazyka zároveň. Rovnako je vhodný aj pre ľudí, ktorí plánujú zmenu zamestnania a požadujú viacej voľnosti v pracovnom živote.

Ako náročná je pravidelná príprava na kurz ?

Kurz vyžaduje pravidelnú prípravu pred každým stretnutím. Približne 2-3 hodiny týždenne.