Employer Branding

Atraktívny zamestnávateľ automaticky priťahuje talenty

ČO OBNÁŠA SLUŽBA?

Employer Branding

Vaša firma má skvelú značku, ktorá zvyšuje lojalitu zákazníkov, avšak tvoríte povedomie o firme aj pre potenciálnych zamestnancov? Počuli ste už o employer branding? Je pre vás dôležité, ako vás vnímajú potenciálny zamestnanci pre firmu? Poďme to spoločne zlepšiť!

 

Atraktívna značka zamestnávateľa je dôležitou súčasťou hodnoty pre zamestnancov a v základe komunikuje svoju identitu pre potenciálnych ale aj súčasných zamestnancov. Employer branding komunikuje, že firma je skvelý zamestnávateľ a zaujímavé pracovisko. Teraz môžete pozitívne ovplyvniť nábor nových zamestnancov a udržanie si existujúcich.

Čo pre vás robíme?

Znižujeme náklady na nábor

Investícia do employer brandingu a reputácie firmy znižuje náklady na nábor nových zamestnancov.

Budujeme lojalitu zamestnancov

Employer branding je súčasťou hodnôt firmy, čo je faktor na základe ktorého sa rozhodujú zamestnanci.

Firemná kultúra, ktorá priťahuje

Atraktívna firemná kultúra je pre zamestnancov čoraz viac dôležitá. Svoju prácu si viac užívajú a baví ich.

Zrýchľujeme proces hiringu

Nájsť vhodného a kvalifikované kandidáta môže byť zdĺhavé. Employer branding naštastie pomáha.

Ako to prebieha?

Porozumieme čo je skutočným srdcom vašej firmy – vašich zamestnancov. Zistíme čo si oni myslia o hodnotách, misii a ďalších atribútoch atraktívneho zamestnávateľa.

Okrem interného prieskumu nám pomôže aj externý prieskum, ktorým sa porovnáme s konkurenciou a preskúmame čo robí a čo to znamená pre firemnú značku.

Od konceptu sa ďalšími kolami úprav dostávame k funkčnej značke zamestnávateľa. Po zapracovaní spätnej väzby od všetkých zúčastnených osôb tak značku testujeme u zamestnancov.

Do procesu komunikácie zapájame najmä online kanály, ktoré v centre záujmov potenciálnych kandidátov a súčasných zamestnancov fimy.

Aby sme mohli sledovať a hodnotiť úspešnú cestu employer brandingu. Metriky zahŕňajú napr. kvalitnu kandidátov, kvalitu novo prijatých zamestnancov, spokojnosť zamestnancov, odporúčanie pracovných pozícii a ďalšie.

Vďaka stanoveným KPI sledujeme proces budovania employer brandingu. Pravidelne kontrolujeme úspešnosť a robíme prípadné korekcie počas celej komunikácie.

Scroll to Top