Slovník digitálneho vzdelávania

A

🔥 Autorské práva

Spôsob, ako ochrániť výsledky tvorivej duševnej činnosti autorov, tzv. duševné vlastníctvo, napr. hudobné diela, literárne diela, filmy, ale aj počítačové programy.

Autentickosť

Originalita, hodnovernosť, v rámci soc. sietí unikátnosť a relevantnosť obsahu, ktorý je prostredníctvom nich posúvaný ku užívateľom. Autentickosť je dnes kľúčom k brandingu.

🧠 Akcelerované vzdelávanie

Moderný prístup ku vzdelávaniu, ktorý chráni čas študentov a je zameraný na dosiahnutie jasne definovaného výsledoku – zručnosti, tým najpriamočiarejším spôsobom.

Accessibilita

Prístupnosť vzdelávania, tzn. vďaka internetu a online možnostiam vzdelávania sme schopní sa vzdelávať od ľudí z rôznych kútov sveta v rôznych jazykoch, a jediné, čo k tomu potrebujeme je zariadenie s prístupom na internet.

Affiliate marketing

Jeden druh z online marketingu, pri ktorom sa využívajú externí partneri na propagovanie služieb a produktov, pričom sú provízne odmeňovaní podľa ich výkonu.

Autoritatívny web

Mienkotvorný web, zdroj informácií, ktoré sú považované za správne v danej oblasti, web, ktorého autori určujú pravdivosť a správnosť informácií.

🔋 ☕️ Google Ads

Reklamný systém od Googlu, ktorý zobrazuje platenú reklamu v rámci Googlového vyhľadávača. Má podobu textu, alebo bannerov, ktoré sa zobrazujú na základe dopytovaných fráz (kľúčových slov).

AVT

Priemerný čas strávený používateľom na stránke počas jednej návštevy. Vieme podľa neho určiť napríklad ktorý obsah bol zaujímavý a ktorý menej.

B

Blogger 🛒 📽

Autor blogu, pravidelný prispievateľ do bloggerskej komunity, tvorca unikátneho obsahu vo forme článkov, videí, komentárov, prípadových štúdii a pod.

Bundle

Pojem používaný najmä v e-commerce, označuje akýsi “balíček” samostatne predajných produktov, ktoré je možné touto formou zakúpiť spolu za výhodnejšiu cenu ako jednotlivo.

B2B

Bussiness to bussiness, čiže predaj produktov iným firmám, alebo B2C – bussiness to client, čiže predaj koncovým používateľom. Druh obchodného modelu, opisuje kto presne je váš zákazník.

Behaviorálna reklama

Internetová reklama, ktorá prispôsobuje svoje zobrazovanie podľa správania daného uživateľa na internete. Veľmi presne cieli na jednotlivých použivateľov na základe histórie, preklikov či pohybov myši.

Branding

Pojem používaný najmä v e-commerce, označuje akýsi “balíček” samostatne predajných produktov, ktoré je možné touto formou zakúpiť spolu za výhodnejšiu cenu ako jednotlivo.

Banner

Základný druh internetovej reklamy. Viete si ho jednoducho nastaviť napr. cez Adsense. Výborne funguje na opätovné/viacnásobné zobrazenie reklamy.

C

Cielená reklama 💬

Reklama pripravená pre konkrétnu cieľovú skupinu a doručená tejto cieľovej skupine ľudí na základe ich záľub, pohlavia, geolokácie a pod. Obľúbená, pretože ju zobrazíte práve a iba ľuďom, pre ktorých je zaujímavá. Týmto zvyšujete efektivitu a šetríte rozpočet.

CTR

Click through rate – počet kliknutí na reklamu na internete. Meria sa v percentách a vyjadruje pomer zobrazení reklamy k počtu preklikov na túto reklamu.

Certifikát

Dokument, ktorý preukazuje fakt, že študent úspešne dokončil kurz, teda potvrdzuje aj znalosť témy kurzu, v prípade administrácie sietí dáva napríklad Cisco priemyselné certifikáty o ukončení vzdelávania v ich online kurzoch.

CMS

Content management system – systém, ktorý slúži na komfortnú a uživateľsky príjemnú tvorbu a úpravu webových stránok a nahrávanie obsahu. Navrhnutý pre užívateľov so základnými technickými zručnosťami.

Coursera

Americká online vzdelávacia platforma ponúkajúca kurzy z rôznorodých oblasti, ktorá pri tvorbe kurzov spolupracuje s profesionálmi z daných oblastí aby zabezpečila maximálnu kvalitu.

CTA

Call to action – výzva slúžiaca na vyvolanie akcie u potenciálneho študenta alebo u študenta, teda napríklad na pokračovanie v kurze či na kúpu daného kurzu.
D

Digitálne vzdelávanie

Vzdelávanie za použitia moderných technológií a internetu, prináša nám možnosti študovať odkiaľkoľvek na svete v najvyššej dostupnej kvalite a v ľubovoľnom jazyku, pričom si vieme vybrať aj lektora, ktorý nám bude najviac vyhovovať.

Drop Content

Postupné odosielanie alebo otváranie vzdelávacích materiálov, za účelom jednoduchšej konzumácie vzdelávacích materiálov. Napríklad každý pondelok, alebo na začiatku mesiaca.

Ďalšie zdroje

Podporné materiály, ktoré dávajú študentovi možnosť študovať aj nad rámec kurzu, obsahujú informácie pre tých, ktorí chcú ísť skutočne do hĺbky a dozvedieť sa aj ďalšie zaujímavosti, môžete si ich stiahnuť a venovať sa im neskôr.

Direct traffic

Návštevnosť webu spôsobená priamym zadaním adresy do prehliadača – hovorí nám o tom, nakoľko známa je naša značka. Dôležitý faktor SEO.

🔥 Digitálny marketing

Propagácia produktov či služieb za pomoci moderných technológií, tzn. smartfónov, laptopov, už dokonca aj smart hodiniek a internetu, s použitím digitálnej grafiky – videa, animovaných bannerov, interaktívnych kvízov a pod.

Dizajn online školy

To ako vaša online škola bude fungovať a zarábať. Patrí sem návrh obsahu a témy, jednotlivých krokov v rámci vzdelávania ale aj zabezpečenie distribúcie medzi študentov a vytvorenie komunikačného kanála medzi študentami a lektorom.

Dokumentárny film

Dokumentárny film je audiovizuálne dielo mapujúce a opisujúce odbornejším spôsobom danú tematiku, využíva prvky filmu no zachováva si svoj vzdelávací a informačný účel.

Doména

Jedinečný názov, ktorý sa viaže k internetovej stránke. Domény môžu byť druhové (.biz, .org…) alebo geografické (.cz, .sk…), atď.

E

E-commerce

Druh predaja produktov a služieb za využitia internetu, prostredníctvom e-shopov alebo vlastných mobilných aj desktopových aplikácií. Platba prebieha cez zabezpečenú platobnú bránu. Skvelým riešením je napr. Stripe.

Etický kódex

Obsahuje pravidlá používania a preberania cudzieho obsahu na internete tak, aby nedošlo k porušeniu autorských práv.

EdTech 📖

Druh startupov, ktoré spájajú vzdelávanie s modernými technológiami, vyvíjajú nové inovatívne formy e-learningu, distribúcie online kurzov a zároveň tieto kurzy tvoria.

E-learning

Proces učenia využívajúci e-learningové nástroje a online kurzy k tvorbe a distribúcii kurzov, a zároveň ku komunikácii medzi vyučujúcimi a študentmi.

Engagement rate

Pomer, ktorý vyjadruje mieru reakcie cieľovej skupiny na danú reklamu alebo obsah, či už formou prekliku, tzv. lajku, komentára, zdieľania a pod.

Employer branding

PR proces  spoločnosti z pohľadu toho aká je spoločnosť zamestnávateľ a akú ma reputáciu u existujúcich aj potenciálnych zamestnancov, najčastejšie formou PR článkov a propagovania rôznych ocenení, slúži spoločnosti na prilákanie nových potenciálnych zamestnancov a tým zabezpečenie trvalého rastu.
F

Firemné vzdelávanie

Firemný zdelávací proces v rámci danej firmy venujúci sa témam a okruhom, ktoré sú v danej firme žiadané. jeho cieľom je kompetentný personál a zamestnanci.

Flash

Grafický formát obsahu na internete, pomocou ktorého je možné zobraziť rôzne druhy animácií, videí a dokonca aj hier. Nefunguje na zariadeniach s iOS

🔥 Facebook

Sociálna sieť založená Markom Zuckerbergom v roku 2003. K dnešnému dňu má okolo 2 a pol miliardy aktívnych uživateľov. Obsahuje pokročilý business manager, ktorý vie veľmi presne cieliť na vašich študentov, aby sa ľahšie dostali k vašim kurzom.

Flame

Búrlivá a často agresívna diskusia na internete, ale takisto aj poburujúce názory distribuované cez email. Vzniká častokrát na základe nepochopenia názorov, alebo len zámerom jednotlivca vyvolať takúto diskusiu.
G

Gamifikácia

Zapájanie a používanie herných prvkov v nehernom prostredí, vo vzdelávaní teda napr. dosahovanie levelov, odmeňovanie za dokončenie jednotlivých kapitol, získavanie odznakov a pod.

Geek

Spravidla človek, ktorý sa nadštandardne vyzná v oblasti informačných technológií, má zápal pre túto oblasť a častokrát dokáže vyriešiť problémy, s ktorými si bežní uživatelia nevedia rady.

Gradient

Stupňovanie náročnosti a množstva študijného materiálu podľa aktuálnych možností a schopností študenta. Príliš strmý gradient môže spôsobiť predčasné ukončenie kurzu u študenta kvôli nezvládaniu obsahu.

Gain

Prínos kurzu pre študenta, to, čo študent počas prechádzania kurzu získal, čo sa naučil, to, čo mu reálne zjednoduší alebo skvalitní život.
H

Hashtag

Mriežka, slúži na označovanie jednotlivých príspevkov na sociálnych sieťach podľa tém a obsahu. Podľa hashtagov je potom možné príspevky filtrovať a vyhľadávať. Algoritmy sociálnych sietí vďaka hashtagom lepšie rozumejú obsahu.

Hyperlink

URL, ktorá po kliknutí presmeruje uživateľa na inú webstránku alebo vykoná naprogramovanú akciu, napr. otvorí predpripravený email.

Hosting

Prevádzkovanie webovej stránky na serveri s nepretržitým pripojením k internetu.

Heatmapa

Využíva sa pri analýze uživateľkého správania na webe, zobrazuje počet kliknutí myšou, oblasti kde ľudia vykonávajú najviac interakcie s webom, pozretí očami (pomocou eye-trackingu) a pod.
I

Inšpiratívny blog

Dielo bloggera, samostatný web alebo podstránka, na ktorú je publikovaný unikátny textový a audio-vizuálny obsah za účelom inšpirácie iných, vzdelávania alebo trávenia voľného času.

Interné školenie

Prvok firemného vzdelávania, proces výučby jednej témy alebo jednej menšej skupiny ľudí v rámci jednej firmy. Uskutočňuje sa vo vnútri firmy osobne, môže byť súčasťou zmiešaného vzdelávania.

Instagram 🔥

Sociálna sieť zameraná primárne na vizuálny obsah, teda fotografie a videá. Facebook ju zakúpil v roku 2012, kedy mal Instagram približne 30 miliónov používateľov za jednu miliardu dolárov. Instagram v roku 2019 presiahol miliardu aktívnych používateľov. Zistite koľko stojí reklama na fb a insta.

Interaktívne vzdelávanie

Proces vzdelávania, pri ktorom lektor aktívne zapája do vzdelávania svojich študentov pomocou otázok, kvízov, alebo úloh z praxe. Študenti vďaka interaktívnemu vzdelávaniu jednoduchšie využijú naštudované vedomosti vo svojej praxi.
J

Just-in-time vzdelávanie

Vzdelávanie umožňujúce študentom okamžitý prístup k informáciám a kurzom práve vo chvíli, kedy to oni sami potrebujú v priebehu praxe. Mikro-learning je dobrým príkladom.

Joomla

Open sourcové riešenie poskytujúce možnosť vytvoriť od jednoduchých osobných webových stránok až po zložité webové aplikácie.
K

Kouč

Človek s koučovacím vzdelaním a certifikátom, pomáha pomocou špeciálnych postupov osobe nájsť vlastné riešenia na jednotlivé problémy a usporiadať si úlohy a vzťahy.

Komunitné diskusie

Diskusie slúžiace na zdieľanie know-how v rámci komunity, kde každý člen vie prispieť svojim kúskom, a spoločne tak vedia vyriešiť najrôznejšie otázky a nájsť riešenia, ktoré by jednotlivec nemusel zvládnuť.

Konzultácia

Forma vzdelávania jeden na jedného, kedy mentor odovzdáva informácie mentorovanej osobe na základe vopred dohodnutých stretnutí. Mentor cez konzultáciu zdieľa svoje životné skúsenosti a vlastný know-how a pomáha robiť kritické rozhodnutia, napr. aj v biznise.

Konverzia

Merateľná akcia, ktorá vyjadruje pomer medzi prezeraním internetu a žiadanou akciou ako nákup, kliknutie na odkaz alebo tlačidlo, vyplnenie formuláru, vstup do kurzu, ukončenie kurzu a pod.

Keyword

Kľúčové slovo, využíva sa pri vyhľadávačoch na weboch ako je Google alebo Youtube a aj pri optimalizácii pre tieto vyhľadávače.

Kyberbezpečnosť

Bezpečnosť na úrovni informačných technológií, kedy sú digitálne dáta zabezpečené digitálnymi prvkami bezpečnosti. Nakoľko sú dnes naše osobné údaje a súkromné dáta prechovávané v digitálnej forme, hrá dôležitú úlohu v každodennom živote ľudí bez toho, aby si to uvedomovali.
L

Learnworlds

Platforma umožňujúcia tvorbu digitálnej školy a predaj online kurzov širokému publiku. Je jednoduchá na ovládanie no zároveň má výkonné funkcie, ktoré vedia používať aj začiatočníci.

Learning path

Konkrétna postupnosť kurzov umožňujúca zvládnutie danej témy pomocou menších a jednoduchšie dosiahnuteľných krokov. Vďaka e-learningu learning path môže kombinovať zážitky v online aj offline prostredí.

Lead Magnet

Výmenou za kontaktné údaje môžu ľudia na internete získať lead magnet. Séria videí, príručka, sprievodca, checklist alebo kvíz je príklad lead magnetu, ktorý predáva.

Landing page

Jednoduchá webstránka slúžiaca na prezentáciu jednej služby, produktu alebo udalosti, obsahuje všetky kľúčové informácie, pri online kampani na ňu smerujú všetky linky.

Linkedin 👥

Sociálna sieť zameraná na profesionálne publikum. Umožňuje vytváranie profesionálnych kontaktov, nájdenie spolupracovníkov ale aj zamestnania. Vďaka LinkedInu viete publikovať váš hodnotný obsah pre profesionálnejšie publikum oproti iným sociálnym sieťam a aj streamovať živé video.
M

Mentor

Človek s vedomosťami a skúsenosťami schopný vzdelávať a viesť iných ľudí, častokrát profesionál v danej oblasti, ktorý vzdeláva ďalej svoje reálne informácie z praxe a pomáha ich ľuďom implementovať do praxe.

Dokončovanie kurzov

Miera/pomer počtu študentov, ktorí do online kurzu vstúpili oproti počtu študentov, ktorí online kurz reálne dokončili.

M-learning

Spôsob vzdelávania davájúci do popredia mobilitu študenta. Študent teda využíva mobilnú technológiu ako smartfón či laptop, vďaka čomu je možné študovať prakticky odkiaľkovek, kde je prístup na internet. Cestovanie tak nebráni študentovi pokračovať v štúdiu.

Micro learning

Vzdelávanie pomocou malých “útržkov” informácií, sústredí sa na stručnosť a maximálne zjednodušenie danej informácie, aby bola podaná rýchlo, efektívne a v momente kedy je naozaj potrebná.

Mini kurz

Marketingový nástroj slúžiaci na zaujatie potenciálnych študentov, zjednodušuje predaj plnohodnotného online kurzu.

M-commerce

Nakupovanie cez mobilné technológie, najčastejšie smartfónu alebo tabletu, prispôsobuje sa aktuálnym online trendom, kedy sa komfort dostáva na popredné priečky a ľudia tak vedia nakupovať takmer z každého miesta na zemi s mobilným signálom.

MacOs

Operačný systém vyvinutý spoločnosťou Apple používaný pre stolné aj prenosné zariadeniach Mac. Najlepšie funguje v kombinácii s mobilným iOS či watchOS v smart hodinkách od Apple.

Mouseover

Pohyb pri ktorom umiestnenie kurzora myši bez kliknutia na konkrétne miesto na obrazovke vyvolá reakciu, využíva sa pri digitálnej reklame. Synonymum je hover.
N

Newsletter

Digitálna forma novín, distribuovaná najmä pomocou emailov. Môže mať rôzne podoby a zameranie obsahu, vieme pomocou neho propagovať naše online kurzy formou krátkych ukážok alebo výťažkov z kurzu a takisto posunúť verejnosti referencie a názory študentov, ktorí kurz ukončili za účelom ďalšieho predaja kurzov.

Neformálne vzdelávanie

Proces vzdelávania mimo formálnych inštitúcií, sem patrí samovzdelávanie, súkromné online kurzy, prípadové štúdie a pod. V USA sa nazýva learning-by-doing, pri vzdelávaní sa teda využívajú prednášky v kombinácii s workshopmi využiteľnými v praxi. Na Slovensku zastupuje neformálne vzdelávanie projekt KomPrax.
O

Online škola

Web, aplikácia, alebo iná platforma poskytujúca prístup k online kurzom a vzdelávaniu pomocou internetu. Umožňuje lektorovi ušetriť veľké množstvo času pomocou vopred pripravených kurzov, ale aj tým, že sa nemusí presúvať a takisto mu otvára možnosti vyučovať študentov z celého sveta.

Online konferencia

Konferencia, ktorú je možné sledovať online. Zakladá si na vzájomnej interakcii používateľov medzi sebou ale aj s prednášajúcimi. Umožňuje ľuďom zúčastniť sa konferencie aj bez potreby cestovania, a prednášajúcim zasa uskutočniť takúto konferenciu bez zabezpečovania priestorov. Záznam z takejto konferencie sa dá dokonca aj predať napr. za 99 EUR.

Organická návštevnosť

Návštevnosť za ktorú sa neplatí, či už pomocou SEO (optimalizácia pre vyhľadávače) alebo využitím algoritmu sociálnych sietí, ktoré organicky rozširujú firemné príspevky.

Obsahový marketing

Druh marketingu zameraný na tvorbu a distribúciu takého obsahu, ktorý je pre cieľovú skupinu hodnotný a zaujímavý. Dáva publiku hodnotné informácie, vďaka čomu sú nie len motivovaný odoberať váš účet na sociálnej sieti ale zároveň ho utvrdzuje v tom, že naozaj viete o čom hovoríte, čo podporuje váš predaj.

Online Kurz

Súbor informácií spracovaných do jedného celku za účelom digitálneho vzdelávania, môže mať podobu videa, prezentácie, naživo vysielaného webinára alebo dokonca aj emailovej sekvencie na pravidelnej báze.

Open source

Softvér alebo informácia, ktorá je prístupná verejnosti bezplatne a bez obmedzení nielen na používanie, ale aj na úpravy, vylepšenia a spätnú väzbu.

Online Predaj - ako zvýšiť?

Ako zvýšiť online predaje je častá otázka podnikateľov v Celej Európe. Každý online podnikateľ, ktorý predáva online sa musí starať o svoje predajné kanály. Takto pomáhame cez 20 účtom.
P

Práca na doma

Druh práce vykonávaný z domu bez nutnosti fyzického opustenia domácnosti. Šetrí veľké množstvo času vďaka tomu že nie je potrebné cestovať za prácou, umožňuje študentovi flexibilnejšie rozloženie času a vytvára viac priestoru na vzdelávanie.

Personal branding

Proces vytvorenia a udržiavania osobnej značky lektora. Pri dobrom brandingu študenti kupujú kurzy bez dlhých úvah, lebo už sú presvedčení o kvalite ich obsahu.

Postprodukcia videa

Proces spracovania natočeného surového videa, pri ktorom sa video strihá a obohacuje o rôzne efekty, titulky, hudbu a pod.

Produkt demo

Skúšobná verzia produktu, umožňuje jeho odskúšanie a spoznanie jeho vlastností s obmedzeným fungovaním alebo len na určitý čas, možnosť ako si “ohmatať” digitálny produkt a zoznámiť sa s ním ešte pred kúpou. Funguje na odstránenie pochybností a otázok u zákazníka, ktorý váha s kúpou.

PPC ☕️

Pay per click – druh digitálneho marketingu, pri ktorom si inzerent za reklamu platí až vo chvíli, kedy na ňu užívateľ z cieľovej skupiny klikol.

Platená návštevnosť

Opak organickej návštevnosti, teda návštevnosť zabezpečená platenou reklamou. Príkladom je PPC reklama. Na Facebooku je veľmi populárne boostovanie, ktoré je však veľmi obmedzené.
Q

Quora

Americká webstránka slúžiaca na vzájomné zdieľanie informácií medzi používateľmi. Otázky kladú aj zodpovedajú priamo používatelia, či už formou svojich názorov alebo na základe faktov s uvedením zdrojov, najrelevantnejšie odpovede sú najľahšie dostupné kvôli najlepšiemu hodnoteniu.

QR kód

Malý dvojrozmerný kód vyvinutý v roku 1994 nesúci rôzne druhy informácií od webových stránok až po kompletné vizitky s telefónnymi číslami a adresami. Využíva sa pre rýchle načítanie dát, rýchle zaplatenie na eshope a šetrí tým čas.
R

Retargeting

Spôsob marketingu, pri ktorom je reklama zobrazená ľuďom, ktorí predtým navštívili váš web. Tým, že už prejavili záujem, je u nich väčšia pravdepodobnosť predaja, ľudí totiž treba osloviť v online priestore 7-12 krát, aby boli pripravení u vás nakúpiť.

ROI

Return of investment – percentuálne vyjadrenie návratnosti investície v čase, študent si môže prepočítať, nakoľko bude schopný monetizovať získané informácie z kurzu a kedy sa mu investícia do kurzu vráti a na základe tohto parametra si vybrať ten správny kurz.

Referral

Link odkazujúci na inú stránku, inými slovami zdroj návštev webu stránky umiestnenej na inej web stránke.

Referencia zákazníka

Spätná väzba, recenzia, od existujúceho zákazníka, vyjadrujúca jeho spokojnosť či nespokojnosť s vašou službou alebo produktom. Vaši potenciálni zákazníci dávajú veľký dôraz na referencie a rozhodujú sa práve podľa nich, či kurz zakúpia.

Reach

Prirodzený dosah príspevku na sociálnej sieti (neplatený dosah) alebo na webe, číslo vyjadrujúce počet unikátnych užívateľov, ktorým sa daný obsah zobrazil. Zdieľania, komenty a lajky ho zväčšujú.

Rebranding

Proces zmeny značky zo starej na novú, prináša so sebou nové vizuály, častokrát aj názov a niekedy aj miernu zmenu filozofie danej značky.
S

Sociálne siete

Webové aplikácie určené pre vzájomnú komunikáciu užívateľov z celého sveta. Uľahčujú lektorovi komunikáciu s aktuálnymi študentmi, ale aj vyhľadávanie a oslovovanie nových či už pomocou obsahového marketingu a využitia organického dosahu aj v rôznych skupinách, alebo pomocou platenej reklamy na sociálnych sieťach. Nakoľko je na sociálnych sieťach drvivá väčšina ľudí, sú efektívnym nástrojom pri hľadaní dopytu a pri predaji novým študentom.

Slack

Instant messaging platforma určená predovšetkým na tímovú spoluprácu a komunikáciu tímov pracujúcich na spoločných projektoch. Hojne využívaná pre technicky zamerané projekty.

Start-up

Podnikateľský subjekt, novo založená alebo začínajúca spoločnosť ktorá využíva moderné technológie a inovatívne koncepty k dosiahnutiu rýchleho rastu a rozvoja.

Subscriptions

Pravidelné odoberanie služby za poplatok. Na subscriptions sú postavené služby ako Apple music, Spotify alebo Netflix. Vďaka subscriptions máte ako firma možnosť osloviť oveľa väčšie množstvo ľudí, ktorí za mesačný poplatok budú môcť pristupovať k vašim službám. Ľudia na to totiž reagujú lepšie ako na kupovanie produktov s vyššou cenovkou.

SEO

Optimalizácia pre webové vyhľadávače (SEO), ktorá zabezpečuje lepšie umiestnenie webu v organických výsledkoch vyhľadávania. SEO princípy je potrebné uplatňovať dlhodobo a strategicky.

Školenie zamestnancov

Prvok vnútrofiremného vzdelávania zabezpečujúci tréning zručností nových aj existujúcich zamestnancov danej spoločnosti. Tréning môže prebiehať aj na diaľku.
T

Tradičná trieda

Trieda tak, ako ju pozná najviac ľudí, tzn. určiteľ jednosmerne komunikuje na žiakov podľa vopred pripraveného študijného plánu bez možnosti personalizácie a bez dôrazu na potreby jednotlivca.

Teachable

Podobne ako Thinkific, platforma umožňujúca tvorbu a predaj online kurzov do celého sveta.

Trigger

Tzv. spúšťač, je funkcia, ktorej úlohou je spustiť vopred definovanú akciu, napr. zaslanie emailu na mieru pre zákazníka, ktorý váha s nákupom.

Thinkific

All-in-one platforma umožňujúca tvorbu a distribúciu online kurzov do celého sveta prostredníctvom vlastnej digitálnej školy s výkonnými funkciami.

Tag

Slovo nesúce kľúčovú informáciu o tagovanom obsahu, podobne ako hashtag, aj podľa tagu sa dá obsah vyhľadávať a filtrovať.

Thread

Konverzačné “vlákno”, napríklad komentáre pod fotografiou na Instagrame, na Facebooku či Slacku.
U

Udemy

Trhovisko online kurzov s viac ako 100 000 kurzami a viac nez 24 miliónmi študentov.

UX

User experience – interakcia a reálny zážitok užívateľa s produktom, službou, aplikáciou alebo webovou stránkou a všetko, čo tento zážitok ovplyvňuje.

UGC

User generated content – obsah priamo vytváraný používateľmi, nie značkou alebo firmou. Vysoká autentickosť, bezprostrednosť a realistickosť budujú lojalitu.

Usability

Použiteľnosť, čiže miera toho, nakoľko sa vie používateľ rýchlo naučiť pracovať s produktom alebo službou tak, aby dosiahol svoj želaný cieľ.
V

Video marketing

Až 52% zákazníkov sú pred kúpou istejší práve po zhliadnutí produktového videa. Video je trend a dokáže osloviť väčšie množstvo zákazníkov a podať im tak väčšie množstvo informácií, na základe čoho sú viac naklonení ku kúpe vášho produktu.

Video knižnica

Súbor všetkých dostupných videí v rámci danej platformy alebo konkrétneho užívateľa, umožňuje prístup k materiálu za účelom strihu a vytvárania videí použiteľných vo video marketingu. Existujú aj verejne prístupné online knižnice, kde si za poplatok môžete stiahnuť chýbajúci kúsok do vášho videa.

Vzdelávanie na diaľku

Vzdelávanie na diaľku za pomoci internetovej komunikácie, vzdelávacej platformy a bez toho, aby boli lektor a študent fyzicky spolu na jednom mieste.

Vlog

Alternatíva blogu, ktorá namiesto textového a obrázkového formátu využíva video a prvky s ním spojené, primárnou platformou je Youtube. Umožňuje vášmu publiku vás lepšie spoznať a práve pomocou Youtube vlogov si budujete svoju osobnú značku, čím zvyšuje pravdepodobnosť predaja vašich kurzov.

Vzdelávanie sa vlastným tempom

Spôsob vzdelávania, kedy si študent sám určite rýchlosť, ktorou bude postupovať v rámci kurzu a jeho obsahu. Lektor ho vedie a poskytuje mu najmä podporu.

Vzdelávanie na mieru

Spôsob vzdelávania, kedy je obsah kurzu a jeho tempo prispôsobené danému študentovi, jeho cieľom, situácii a schopnostiam.
W

Webinár

Seminár v online prostredí, častokrát vysielaný naživo s možnosťou komunikácie prednášajúceho a sledujúcich v reálnom čase. Slúži ako predajný nástroj pre lektora, pomocou ktorého vie osloviť úplne nové ale aj už existujúce publikum študentov, vyriešiť ich otázky a námietky a priamo počas webinára aj predať svoj online kurz.edtech.

Wiki

Internetová encyklopédia tvorená samotnými používateľmi a dobrovoľníkmi, je bezplatne dostupná celosvetovo od roku 2001.

Webový prehliadač

Aplikácia slúžiaca na spracovanie a čítanie webových stránok a webových aplikácií, medzi najznámejšie patrí Mozilla Firefox, Google Chrome či Safari pri MacOS.

Webový vyhľadávač

Webová aplikácia slúžiaca na rýchle a efektívne vyhľadávanie žiadeného obsahu v rámci siete internet, medzi najznámejšie patria Google a Yahoo, vo východných krajinách aj Yandex a Bing.
X

Xedu.co

Európsky business akcelerátor pre startupy pôsobiace v digtálnom vzdelávaní, kde pomáha lektorom s vývojom inovatívnych produktov spájajúcich vzdelávanie a technológie (edtech).

Excited.org

Web venovaný podujatiu pre lektorov aj študentov zameraný na aktuálne trendy a budúcnosť vo vzdelávaní. Spája komunitu na jednom mieste s rečníkmi, ktorí prinášajú aktuálne informácie zo sveta vzdelávania.
Y

Youtuber

Autor na sociálnej sieti, kde hlavným obsahom je video obsah, v aktuálnej dobe novodobá bezplatná televízia do ktorej youtuberi z celého sveta pridávajú svoj unikátny obsah.

Yahoo

Zahraničný poskytovateľ internetových služieb ako webový vyhľadávač, online úložisko, mapy, vlastná sociálna sieť či mailový server.
Z

Zhliadnutie videa 💻

Počet prehratí daného videa na webe. Rôzne služby merajú počet pozretí na základe rôznych atribútov, častokrát je potrebné vidieť aspoň nejakú časť videa aby sa pozretie zarátalo.

Zľavový kupón

Postupnosť písmen a číslic, ktorú zákazník zadáva v eshope väčšinou pri platení a na základe ktorej si vie uplatniť zľavu z daného nákupu.

Zmiešané vzdelávanie 😎

Vzdelávací proces, pri ktorom sa využívajú online aj offline vzdelávacie materiály za účelom dosiahnutia čo najlepšieho výsledku, čo možno najpriamočiarejším spôsobom.

Živé vysielanie

Distribúcia obsahu v reálnom čase pomocou internetu alebo iných sietí. V rámci internetu možné aj na sociálnych sieťach s možnosťou okamžitej interakcie.
Návrat hore