Poradenstvo a online vzdelávanie | Poď Podnikať academy

E-learningové služby

Naše e-learningové služby tvoria interaktívne platformy s vysokou pridanou hodnotou

SLUŽBY

Ako vám pomáhame s e-learningom?

konferencia vzdelávanie a kurzy online

Poradiť

Poradenstvo pre e-learningový projekt môže mať rôzne podoby. Buď sa priamo podieľame na jeho tvorbe, alebo iba konzultujeme a prinášame čerstvé nápady a ukazujeme ďalšie možné ťahy.

digitálne vzdelávanie a online kurz

Rásť rýchlo

Ak máte nový projekt a potrebujete ho rýchlo dostať na trh, tam vám vieme pomôcť rýchlo vybudovať základy. Poradíme vám ako váš projekt môže rýchlo rásť bez ohľadu na fázu v ktorej sa nachádza.

vzdelávanie

Tvoriť obsah

Tvorba obsahu s vysokou pridanou hodnotou je naša srdcová záležitosť. Ak potrebujete obsah pre novú vzdelávaciu akadémiu, firemný blog, online video marketing, alebo e-book radi vám s tým pomôžeme.

HR vzdelávanie a kurzy online

Vzdelávať online

Máte hodnotné vedemosti, skúsenosti, vzdelvanie a plánujete ho zdieľať cez internet a získavať za to odmenu? V e-vzdelávaní vám pomôžeme s tvorbou skriptov, obsahu aj postprodukciou.

Scroll to Top