E-learningové služby

Naše e-learningové služby tvoria interaktívne platformy s vysokou pridanou hodnotou

SLUŽBY

Ako vám pomáhame s e-learningom?

konferencia na tému e-learningové služby

Poradiť

Poradenstvo pre e-learningový projekt prináša čerstvé nápady, overené princípy a spätnú väzbu. Zvyčajne radíme pri tvorbe projektu od samého začiatku, kde najväčšiu hodnotu dávame pri tvorbe digitálneho ekosystému a implementujeme osvedčené postupy.

rýchla tvorba e-learningu

Rásť rýchlo

Ak máte nový projekt a potrebujete ho rýchlo dostať na trh, tam vám pomôžeme rýchlo postaviť kritické základy, zapracovávať spätnú väzbu od zákazníkov a naštartovať online komunikáciu tým správnym smerom. S exekúciou môžeme pomáhať aj ďalej.

príprava video vzdelávania

Tvoriť obsah

Tvorba obsahu s vysokou pridanou hodnotou je naša srdcová záležitosť. Ak potrebujete kvalitný obsah pre novú vzdelávaciu akadémiu, firemný blog, video marketing, členskú zónu alebo e-book, tak exekúciu tvorby nového obsahu nechajte komplet na nás.

E-learningové služby na mieru

Vzdelávať online

Máte hodnotné vedomosti, dlhoročné skúsenosti alebo užitočný know-how a plánujete ho zdieľať cez internet a získavať za to odmenu? Zistite ako vám pomáhame s e-vzdelávaním vo forme prípravy scénarov, produkcii obsahu, jeho úpravy a distribúcii.

Scroll to Top