Zásady ochrany osobných údajov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
English For Work, spol. s r. o., so sídlom Jiráskova 56/A, 080 05 Prešov, IČO: 50 423 878, ktorá je prevádzkovateľom webovej stránky www.podpodnikat.academy. Služby poskytujeme po celom Slovensku a jednoducho si viete s nami dohodnúť osobné stretnutie v Bratislave.

Kontaktné údaje:
Ak sa potrebujete na nás obrátiť ohľadom spracúvania osobných údajov, môžete sa s nami skontaktovať na tel. čísle +421 903 484 408 alebo e-mailom na: info@podpodnikat.academy
Rezervujte si ihneď videohovor tu.

Účel spracúvania osobných údajov:
Spracovanie údajov pre  www.podpodnikat.academy

Vedenie účtovníctva
Ak ste naším zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) potrebujeme, aby sme vyhoveli povinnostiam ustanoveným zákonom na vystavenie a evidenciu daňových dokladov.

Vytvorenie obchodného styku
Pre vytvorenie obchodného styku (vytvorenie objednávky, dodanie objednávky, evidencia v obchodnej databáze zákazníkov, evidencia objednávok na riešenie prípadných reklamácií a iné…)

Marketing – zasielanie newslettera
Vaše osobné údaje najmä však e-mail, meno, priezvisko, pohlavie, na aké údaje klikáte v e-maile, ako často otvárate nami zaslaný newsletter aj zasielanie reklamných informácií. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po obdobie 10 rokov od poslednej objednávky.

Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newsletter na základe vášho súhlasu, po obdobie 10 rokov od jeho udelenia.

Pokiaľ zistíme, že tretia strana robí niečo zaujímavé, radi jej prácu alebo informáciu sprístupníme aj vám. V oboch prípadoch môžete súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile (newsletteri).

Fotografie a videozáznamy z podujatí
Na niektorých našich podujatiach alebo stretnutiach robíme foto alebo videodokumentáciu. Fotografie používame v propagačných materiáloch. Videozáznam slúži účastníkom vidieť zdokumentované diskusie, konverzácie alebo celú akciu. Ak by ste nechceli byť na záznamoch, dajte nám vedieť prostredníctvom našich kontaktných údajov vopred, alebo priamo na podujatí.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránime osobné údaje v maximálne možnej miere pomocou modernej technológie, ktorá zodpovedá úrovni našej webovej stránky. Chránime ich, ako keby patrili nám. Prijali sme rôzne technické opatrenia, ktoré zamedzujú poškodeniu alebo zničenie vašich osobných údajov, a udržujeme ich.

Cookies a Google Analytics
Pri prehliadaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej webovej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webovej stránky a prispôsobovanie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme poskytovať lepšie služby.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám, spoločnostiam (ďalej len „Sprostredkovatelia“)
K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci alebo spolupracovníci, ktorí sú zaviazaní mlčanlivosťou a sú preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov.

Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme na to tretie strany.

Na zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovávateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Poskytovatelia platformy:
Facebook – FB pixel
Google – Google Analytics tag, Google Ads tag, Google Ads remarketing tag,
Provesrc com – JS integration tag

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte nasledovné práva. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv použiť, skontaktujte sa, prosím, s nami prostredníctvom e-mailu uvedeného vyššie ako kontaktný e-mail.

Máte právo na informácie, ako spracúvame osobné údaje, čo predstavuje túto webovú stránku.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám v lehote 30 dní doložíme, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo.

Pokiaľ máte zmeny v osobných údajoch, máte právo na doplnenie, resp. na zmenu týchto údajov.

Právo na obmedzené spracovanie môžete využiť, ak sa domnievate, že spracúvame vaše nepresné údaje, ak máte pocit, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel ich spracúvania (napríklad odhlásením sa z newslettera obmedzujete účel spracúvania na zaslanie obchodných informácií).

Právo na vymazanie
Vašim právom je právo na vymazanie alebo byť zabudnutý. Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému čiastkových spracovateľov záloh. Na zaistenie tohto práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonom a musíme evidovať vystavené daňové doklady (objednávky, faktúry, zmluvy atď.) počas lehoty, ktorá je stanovená zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosti adresované Úradu na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo so svojou sťažnosťou sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak o tomto podozrení najprv informujete nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a pochybenie napraviť.

Odhlásenie odberu newslettera a obchodných informácií
E-maily s inšpiráciou, článkami, produktmi a so službami vám zasielame, lebo ste naším zákazníkom, na základe vášho oprávneného záujmu.

Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newsletter na základe vášho súhlasu.

V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť
Uisťujeme vás, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracúvať vaše údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracúvania a ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované 5. 10. 2020.

Vyhotovil: Ing. Matúš Kopalko, konateľ English For Work, s.r.o.

Návrat hore