Reklama Na Facebooku a Instagrame

Využite sociálne siete pre získavanie nových zákazníkov

ČO OBNÁŠA SLUŽBA?

Reklama Na Facebooku a Instagrame

Platená reklama na Facebooku a Instagrame predstavuje priestor, kde sa spájate so svojím publikom na najväčšej sociálnej sieti. Fungovanie algorytmu na Facebooku a Instagrame sa neustále mení a preto sa už nemôžeme spoliehať iba na prirodzený dosah príspevkov.

 

Avšak sofistikované možnosti cielenia reklamy na Facebooku a Instagrame umožňujú zasiahnúť presne špecifikované publikum. To znamená, že vďaka Facebook reklame viete dostať svoju správu k ľuďom, ktorí si s vysokou pravdepodobnosťou chcú kúpiť vaše produkty. To je skvelá správa pre váš rozpočet, mieru konverzie a návratnosť investície.

Čo pre vás robíme?

Pochopenie vášho e-biznisu

Pravidelná práca na platenej reklame klienta začína porozumením detailov fungovania online biznisu.

Analýza konkurencie

Keď spúšťame reklamu na Facebooku a Instagrame, tak skenujeme a hodnotíme reklamu konkurencie.

Overené stratégie

Nezáleží na tom, čo predávate. Novú reklamu vám nastavíme podľa stratégii, ktoré sú overené.

Optimalizácia kampaní

Najprv dosiahneme bod zlomu. Pracujeme ďalej, aby sme priniesli očakávanú návratnosť invesetície.

Ako to prebieha?

Našim klientom venujeme dostatok pozornosti v každej fáze spolupráce. Potreby klienta sú na prvom mieste a vždy sa snažíme mu vyhovieť. Záladom našej práce je rýchla komunikácia.

Reklamné kampane na Facebooku a Instagrame pripravujeme s ohľadom na vašu súčasnú situáciu. Každá cieľová skupina má svoje vlastné ciele, rozpočet a komunikovanú správu.

Reklamné kampane na najväčších sociálnych sieťach vedieme zvyčajne prostredníctvom zmluvy o spolupráci na mesačnej báze.

Nastavíme si KPI reklamnej kampane a stanovíme časový harmonongram ich dosahovania. Od začiatku pracujeme na tom, aby sme vám priniesli optimálnu mieru návratnosti investície.

Reklamné kampane vedieme komplexne a pravidelne ich optimalizujeme za účelom zvyšovania návratnosti. Výkonnosť kampaní pravidelne konzultujeme.

Scroll to Top