Reklama Na Facebooku a Instagrame

Využite sociálne siete pre získavanie nových zákazníkov

ČO OBNÁŠA SLUŽBA?

Reklama Na Facebooku a Instagrame

Platená reklama na Facebooku a Instagrame ponúka možnosť cielene sa nakontaktovať na potenciálnych kupujúcich na najväčšej sociálnej sieti. Fungovanie algorytmu na Facebooku a Insta sa neustále mení a preto sa už nemôžeme viac spoliehať iba na prirodzený dosah príspevkov.

Avšak sofistikované možnosti cielenia reklamy na Facebooku a Instagrame umožňujú zasiahnúť presne definované publikum. To znamená, že cez Facebook reklamu dostanete marketingovú správu k ľuďom, ktorí si s vysokou pravdepodobnosťou v danom momente chcú kúpiť vaše produkty alebo potrebujú vaše služby. Cielená správa zvyšuje návratnosť nákladov na reklamu.

Čo pre vás robíme?

Pochopenie vášho e-biznisu

Pravidelná práca na platenej reklame klienta začína porozumením detailov fungovania online biznisu.

Overené predajné stratégie

Nezáleží na tom, čo predávate. Novú reklamu vám nastavíme podľa stratégii, ktoré už boli overené a fungujú stále.

Optimalizácia kampaní

Najprv dosiahneme bod zlomu. Pracujeme ďalej, aby sme priniesli očakávanú návratnosť invesetície.

Analýza konkurencie

Keď spúšťame reklamu na Facebooku a Instagrame, tak skenujeme a hodnotíme reklamu konkurencie.

Ako to prebieha?

Našim klientom venujeme dostatok pozornosti v každej fáze spolupráce. Potreby klienta sú na prvom mieste a vždy sa snažíme mu vyhovieť. Záladom našej práce je rýchla komunikácia a predajné výsledky.

Reklamné kampane na Facebooku a Instagrame pripravujeme s ohľadom na súčasnú firemú situáciu a požiadavky. Každá cieľová skupina má vlastné ciele, rozpočet, komunikovanú správu, vizuál reklamy a remarketing.

Reklamné kampane na najväčších sociálnych sieťach vedieme zvyčajne prostredníctvom zmluvy o spolupráci s odmenou vo forme mesačného paušálu. Ak vás zaujíma, koľko stojí facebook marketing a aký rozpočet si pripraviť, prečítajte si článok.

Nastavíme si KPI reklamnej kampane a stanovíme časový harmonongram ich dosahovania. Získame prístupy a zabezpečíme celkové technické zabezpečenie facebook reklamy. Od začiatku pracujeme na tom, aby sme vám reklamou priniesli optimálnu mieru návratnosti investície.

Online kampane vedieme komplexne a postupne ich optimalizujeme za účelom zvyšovania návratnosti. Výkonnosť kampaní pravidelne konzultujeme. Naším cieľom je nastaviť a dlhodobo viesť kampane, ktoré zarábajú.

Návrat hore