Čo Robí Poď Podnikať Academy ?

Naša misia je jednoduchá:

Vyvíjať a poskytovať praktické a užívateľsky príjemne vzdelávacie formáty pre dosiahnutie vyšších vzdelávacích cieľov. 

Poď Podnikať academy sa venuje vzdelávaniu prostredníctvom internetu – Online vzdelávanie. Veríme, že internet je dnes najlepší prostriedok, ktorý vám pomôže nastaviť sa na celoživotné vzdelávanie a kontinuálny sebarozvoj. Preto Vám prinášame služby v oblasti návrhu, tvorby a marketingu vzdelávania. Rovnako vyvíjame, testujeme a organizujeme aj vlastné vzdelávanie – akadémia, v ktorej učíme o biznise v anglickom jazyku. Mimochodom, čítali ste už nás inšpirujúci blog ?  <<<  Viac vo videu hovorí Ing. Matúš Kopalko.

Nadšení pre vzdelávanie cez internet ?

Nájdete nás