Offline marketing

Offline marketing využíva mediálne kanály, ktoré nie sú na internete, s cieľom vytvárať a dosahovať tradičné marketingové ciele, napríklad vytváranie kampaní s cieľom zvyšovania počtu predajov. Medzi offline marketingové kanály patria televízne reklamy, billboardy, telemarketing, rádio, brožúry a akýkoľvek iný druh tlačených médií. Aj keď má internet obrovský vplyv na marketing ako priemysel, jedna otázka stále zostáva záhadou: Je tento vplyv prehnaný?

Návrat hore