Obsah Článku

E-learning

Aké výhody prináša e-learning do malých firiem?

Picture of Matúš Kopalko

Matúš Kopalko

Som Meta Business Partner a Google Partner a pomáham firmám predávať viac cez FB, Insta, Google, YT a Linkedin. Zavolajte mi a porozprávame sa čo pre vás môžem urobiť.
Picture of Matúš Kopalko

Matúš Kopalko

Som Meta Business Partner a Google Partner a pomáham firmám predávať viac cez FB, Insta, Google, YT a Linkedin. Zavolajte mi a porozprávame sa čo pre vás môžem urobiť.

Obsah Článku

E-learning býva často považovaný za niečo, čo robia „veľké spoločnosti“, pretože sa počiatočné investície môžu zdať príliš vysoké. E-learning je však niečo, čo každá organizácia, či už veľká alebo malá, potrebuje a investícia doň stojí za to. V tomto článku sa dozviete, prečo by do online školení mali investovať aj malé podniky.

Keďže si firmy stále viac uvedomujú dôležitosť vzdelávania a rozvoja pre udržanie pozície v dnešnom konkurenčnom prostredí, malé podniky čelia jedinečnej výzve. Zatiaľ čo väčšie podniky majú menšie obmedzenia pri investíciách do odbornej prípravy zamestnancov, menšie podniky sú viazané rozpočtom a výzvami, pokiaľ chcú implementovať moderné nástroje dnešnej doby.

Školenie zamestnancov je nevyhnutne potrebné a žiadne úspešné podnikanie, bez ohľadu na veľkosť firmy, si ho nemôže dovoliť zanedbávať.

Technológie elektronického vzdelávania sa ukázali ako skvelá voľba pre vzdelávanie zamestnancov. Do konca roku 2020 plánuje 98 % spoločností využívať e-learning. Je to ideálna alternatíva k tradičným školiacim metódam, ktoré si často vyžadujú značné investície času a peňazí.

E-vzdelávanie ponúka veľkým ale aj malým podnikom rôzne výhody a príležitosti. Ak uvažujete nad návrhom, tvorbou, alebo potrebujete poradiť s e-learningom, tak nás kontaktujte a pripravíme vám ponuku podľa požiadaviek. Ak len hľadáte vhodné riešenie vzdelávacej platformy, tak vyskúšajte túto vzdelávaciu platformu. 100% overená, vyskúšaná, užívateľsky príjemná a cenovo dostupná.

Čo presne znamená e-learning?

Elektronické vzdelávanie, alebo e-learning sa dá jednoducho vysvetliť ako zapojenie sa do vzdelávacieho kurzu s využitím vzdelávacieho software, napr. cez internet. Online vzdelávacie kurzy môžu existovať v rôznych formách, kreativite a efektivite sa tu medze nekladú. Ak len hľadáte overené riešenie, nejaký tip na online platformu, tak odporúčam vytvorenie bezplatného účtu.

E-vzdelávanie, ktoré sa bežne používa v organizáciách, ako sú školy a spoločnosti, môže študentom (v tomto prípade sú nimi vaši zamestnanci) pomôcť dokončiť ciele vzdelávania a odbornej prípravy s väčšou ľahkosťou a flexibilitou oproti tradičnému učeniu v konferenčnej miestnosti. Zistite viac o výhodách flexibility firemného tréningu na diaľku, ktoré rozoberá tento článok.

Elektronické vzdelávanie využíva rôzne techniky vrátane zvukových a obrazových záznamov, prezentácií, kvízov, prieskumov, hier, diskusných skupín a ďalších. Kurzy môžu byť publikované online prostredníctvom systému riadenia výučby – Learning management system (LMS). Ide o softvérovú aplikáciu, ktorá umožňuje tvorcom kurzu sprístupniť vzdelávací obsah do jedného ľahko prístupného miesta.

Hodnota e-learningu pre malé podniky

Problémom pre malé podniky bývajú často náklady, rýchlosť a načasovanie odbornej prípravy.

Tento problém sa však dá výrazne znížiť pomocou e-learningu. Zdá sa však, že veľa malých podnikov o tejto skutočnosti nevie.

“Zavedenie nákladovo efektívneho a intuitívneho riešenia online vzdelávania môže pre malé a stredné podniky priniesť zázraky.“

Online vzdelávanie dokáže zvýšiť produktivitu, morálku zamestnancov a konečnom dôsledku zvýšiť aj zisky. Viac sa o výhodách elektronického vzdelávania pre malé podniky dozviete v tomto článku.

Kedy je e-learning tá správna voľba?

e-learningové služby

Stále si nie ste istý, či je e-learning tá správna cesta k rozvoju malej firmy? Prinášame vám situácie, kedy elektronické vzdelávanie prinesie spoločnosti úžitok:

  • Existuje veľké množstvo obsahu na zdieľanie;
  • Zamestnanci majú obmedzenú možnosť premiestňovať sa v rámci pracovných hodín;
  • Zamestnanci majú obmedzený čas venovať sa vzdelávaniu;
  • Zamestnanci majú záujem rozvíjať sa vo svojom odbore;
  • V budúcnosti plánujete zdieľaný obsah opätovne použiť;
  • Chcete rozvíjať kognitívne zručnosti zamestnancov;
  • Chcete sa zamerať na krátkodobé potreby odbornej prípravy;
  • Je potrebné zhromažďovať a sledovať údaje.

Sú vám tieto situácie povedomé? V tom prípade sú pre vás nástroje online školení ideálne!

E-learning je prospešný práve pre malé podniky!

Veľké podniky využívajú dištančné vzdelávanie, pretože sú už etablované a chcú si udržiavať kvalitu vedomostí a zručností svojich zamestnancov a rozvíjať ich. To pomáha organizácii rásť ešte vyššie a rýchlejšie.

Ak sa však zamyslíte, viete, kto musí rásť vyššie a rýchlejšie? Presne tak, sú to malé podniky. Malé podniky väčšinou v odvetviach nevznikajú pre to, aby ostali navždy malé. Ak chcete svoj podnik rozvíjať, e-vzdelávanie je jedna z tých správnych ciest.

Zvýšením kvalifikácie svojich zamestnancov ušetríte veľa nákladov na najímanie nových kvalifikovaných zamestnancov, ktorí vyžadujú vyššiu odmenu. Vďaka e-vzdelávaniu budete mať veľkú výhodu v tom, že si dokážete vyškoliť zamestnancov podľa vlastných praktík.

Neváhajte taktiež v malej firme využiť rýchle online vzdelávanie. Ide o spôsob rozvoja zručností, ktorý zabezpečí nižšie náklady na vzdelávanie a znižuje množstvo potrebného času na celý proces vzdelávania. Viac sa o rýchlom e-learningu dozviete v článku.

Vďaka e-learningu udržíte krok s meniacim a rýchlo sa rozvíjajúcim trhom

V dnešnej dobe je investovanie do rozvoja zamestnancov vo forme online vzdelávania nevyhnutné na udržanie kroku s najnovšími inováciami v biznis svete.

Udržiavanie svojho tímu v obraze znamená, že bude pripravený prosperovať na rýchlo sa rozvíjajúcom konkurenčnom trhu. Pomocou online výučby zvýšite informovanosť vašich zamestnancov a zabezpečíte, aby ich zručnosti a vedomosti boli vždy aktuálne.

Porozumenie výhodám online školení zanechá vašu spoločnosť dobre pripravenú na neustále sa rozvíjajúcom trhu. Firmy sa v dnešnej dobe musia stále meniť a vyvíjať a práve e-learning je nový nástroj na zdieľanie nových vedomostí a skúseností.

E-learning zvyšuje morálku v spoločnosti

E-learning môže mať neuveriteľne pozitívny vplyv na váš tím, ktorý často vnáša potrebnú podporu morálky, nehovoriac o jeho vplyve na duševnú pohodu zamestnancov.

Podporuje udržanie silnej a efektívnej pracovnej sily tvorbou priaznivejšieho prostredia pre vašich zamestnancov, ktoré by malo byť prioritou. Ak vaši zamestnanci uveria, že účasťou na online školení dokážu kariérne rásť, zvýši sa úroveň dôvery a výrazne sa zvýši aj produktivita celej spoločnosti.

E-tréning teda zvyšuje morálku zamestnancov a obchodné príležitosti, zlepšuje vzťahy s klientmi a zvyšuje produktivitu, čo sa ďalej premieta do rastu celého podniku.

Budujte konkurenčnú výhodu vďaka e-learningu

Špičkové spoločnosti musia byť vždy krok vopred, aby si udržali konkurenčnú výhodu.

Jedným z najlepších spôsobov, ako zabezpečiť udržateľnosť a rozvoj, je poskytnúť zamestnancom online školenia pomocou e-learningu. Budú tak svoju prácu vykonávať nielen so širšou škálou poznatkov ale aj efektívnejším napredovaním. Ak chcete zostať na vrchole a mať konkurenčnú výhodu, malo by byť prioritou zvyšovanie kvalifikácie vašich zamestnancov. 

Zvyšovanie úrovne ich zručností im pomôže zostať vo vašej firme aktívnymi a spokojnými. A s väčšou spokojnosťou zamestnancov prichádza dokonalejšia a súdržnejšia pracovná sila. Dynamická pracovná sila bude mať vždy väčšiu konkurenčnú výhodu v dave menej žhavých podnikov.

“Budujte si konkurenčnú výhodu pomocou e-learningu kým iné firmy spia, a v ďalšom roku sa to odrazí na vašich celkových výsledkoch.”

Šikovný e-learning eliminuje existujúce náklady

Malé podniky sa obávajú počiatočných nákladov na online vzdelávanie, často však nevidia, že im práve dištančné vzdelávanie pomôže odstrániť niekoľko už existujúcich nákladov.

Keď ide o malú organizáciu, zamestnanci zohrávajú rôzne pozície pri plnení úloh, ktoré by si inak vyžadovali ďalšie náklady a zdroje. Nie vždy je pre malú organizáciu nákladovo efektívne riešenie najať manažéra ľudských zdrojov, ktorý by riadil zamestnancov a staral sa o školenie. Preto môže byť implementácia elektronického vzdelávania v tomto prípade najvhodnejším riešením.

Malé podniky si taktiež najímajú personalistov. Pokiaľ začnú postupne a vo zvýšenej miere preplácať a využívať nástroje dištančného vzdelávania, investujú do learning management systému, ktorý automaticky nahradí viaceré povinnosti manažéra ľudských zdrojov, ktorý má riadiť personálne služby a školenia.

Malé podniky musia svojich zamestnancov školiť, a to prostredníctvom outsourcingového školenia. Programy odbornej prípravy, ktoré sú pre podniky externé, vytvárajú nemalé náklady a v žiadnom prípade nebudú také pútavé a relevantné ako online vzdelávanie. Investovanie do e-tréningu zvýši kvalitu riadenia a školenia a zároveň ušetrí čas aj peniaze.

Zaradenie dobrého e-learningu do malej firmy vám zabezpečí prístup k širokej škále kurzov od akreditovaných vzdelávacích partnerov. Zamestnanci tak budú mať prístup k najaktuálnejším kurzom bez toho, aby museli tráviť čas sledovaním vzdelávacích programov od rôznych externých poskytovateľov.

“E-learning sa v malej firme dokáže postarať o všetky vzdelávacie potreby.”

E-learningom znížite fluktuáciu zamestnancov

Jedným z hlavných dôvodov, prečo zamestnanci opúšťajú malú organizáciu je, že v určitom okamihu si uvedomia, že “prerástli” spoločnosť, v ktorej pracujú.

Veria, že ich malá organizácia im poskytla všetko, čo dokázala, a že im už nemá čo ďalej pre ich rast ponúknuť. E-learning môže zabrániť tomu, aby zamestnanci rozmýšľali nad tým, či organizácia, v ktorej pracujú brzdí ich rast. Naučí zamestnancov rásť bez opustenia firmy, keďže dokáže zlepšiť ich osobné a profesionálne zručnosti, čím zaistí udržanie sa vo firme.

Využite e-learning na budovanie značky

Ľudia milujú značky – dávajú im pocit identity, dôvery, uznania a čo je najdôležitejšie, odlišujú spoločnosť od jej konkurencie.

Okrem mena, loga, symbolu a dizajnu existuje však jedna vec, ktorá skutočne tvorí značku, sú jej zamestnanci. Tí premietajú identitu značky do svojho každodenného správania v organizácii, aj mimo nej. Pre organizáciu, ktorá sa snaží na trhu presadiť meno svojej značky, ide o niečo skutočne cenné. E-learning môže poskytnúť školenie o značke zamestnancov ako žiadny iný formát školenia.

E-learning ako dobrý krok pre životné prostredie

Prostredníctvom firemného e-vzdelávania dokážete mať viac pod kontrolou školiace systémy, v ktorých viete následne znížiť veľké množstvo používaných papierov. Použitie interaktívnych nástrojov na zdieľanie videa a webu túto nevýhodu eliminuje, čím znížite uhlíkovú stopu spoločnosti.

Netreba vám teda žiaden tlačený učebný materiál. Jediný papier, ktorý budete potrebovať, bude ten, ktorý použijete v kancelárii pre rôzne obchodné procesy. Vaši zákazníci budú taktiež informovaní o vašom prístupe k ochrane životného prostredia, ktorá sa stáva čoraz väčšou témou v spoločnosti.

Zákazníci sa radi asociujú s podnikmi, ktoré sa usilujú o trvalú udržateľnosť životného prostredia. Spoločnosť bude plniť svoju firemnú zodpovednosť za znižovanie environmentálneho dopadu a e-learning je skvelým riešením, ako to dosiahnuť.

Partnerské školenia prostredníctvom e-learningu

Malé podniky by mali zapojiť kľúčových partnerov, aby zabezpečili konzistentný rast.

Prispôsobená online vzdelávacia platforma je efektívnym nástrojom pre školenie predaja. Všetky zainteresované strany musia poznať sortiment a mať informácie o produkte. Mať kľúčových obchodných partnerov na jednej platforme umožňuje zosúladiť všetky zúčastnené strany s cieľmi spoločnosti.

Okrem školenia o predaji je výhodou e-learningu aj ochrana značky pred zdieľaním rozdielnych informácií z rôznych strán podniku. Dôvod je ten, že poskytuje jedinečný zdroj informácií, ktoré je možné monitorovať.

E-learning prináša centralizované úložisko údajov a materiálov

Online vzdelávanie vám umožní ukladať vzdelávacie materiály a ďalšie obchodné informácie na jednom centrálnom mieste. E-learning je tým správnym riešením, keď potrebujete získať prístup k všetkým svojim školiacim údajom, aby ste mohli vzdelávať nových zamestnancov alebo aktualizovať existujúce kurzy.

Využitie online školení vám tak zaberie oveľa menej času a nákladov, ktoré môžu byť v malej firme využité efektívnejšie. Takisto to znamená, že pravdepodobnosť straty údajov je minimálna, keďže všetky údaje sú bezpečne uložené na vzdialenom serveri.

Jednoduché a efektívne sledovanie pokroku vďaka e-learningu

Sledovanie efektívnosti školenia a zabezpečenie vysokej miery jeho úspešného ukončenia a porozumenia sú dve z najznámejších výziev spojených so školeniami v podnikoch.

Vďaka užívateľsky príjemným vzdelávacím technológiam, ako sú systémy riadenia vzdelávania, je možné dosiahnuť úspech v oboch aspektoch. Online školenia umožňujú školiteľom sledovať interakciu jednotlivých zamestnancov so školiacim materiálom. Môžu určiť problémové oblasti na zlepšenie a dosiahnutie úspechu.

Výhody sledovania efektívnosti školenia sa vzťahujú aj na organizácie, ktoré si nemôžu dovoliť luxus kombinovaného vzdelávacieho programu a úplne závisia od online školení. Tu môže ísť práve o malé firmy, ktoré môžu tento typ vzdelávania využiť. Keď môžu zamestnanci sledovať svoj pokrok v reálnom čase, zlepšenia slúžia ako motivácia na pokračovanie vpred.

Okrem počiatočných výziev, ktoré prichádzajú s prijatím nových technológií, neexistujú prakticky žiadne nevýhody využívania technológie e-tréningu na vzdelávanie pracovnej sily v malých podnikoch. Ak chcete vzdelávať online, tak neváhajte a pustime sa do toho!

Je podľa vás tento článok užitočný? Ak áno, zdieľajte ho pre priateľov!

Mohlo by vás zaujímať

Návrat hore