Obsah Článku

E-learning

Aké výhody prináša e-learning do malých firiem?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Matúš Kopalko

Matúš Kopalko

Venujem sa digitálnemu marketingu, sociálnym sieťam a e-learningu. Akékoľvek otázky k článkom rád zodpoviem cez kontaktný formulár.
Matúš Kopalko

Matúš Kopalko

Venujem sa digitálnemu marketingu, sociálnym sieťam a e-learningu. Akékoľvek otázky k článkom rád zodpoviem cez kontaktný formulár.

E-learning býva často považovaný za niečo, čo robia „veľké spoločnosti“, pretože sa počiatočné investície môžu zdať príliš vysoké. E-learning je však niečo, čo každá organizácia, či už veľká alebo malá, potrebuje a investícia doň stojí za to. V tomto článku sa dozviete, prečo by do online školení mali investovať aj malé podniky.

Keďže si firmy stále viac uvedomujú dôležitosť vzdelávania a rozvoja pre udržanie pozície v dnešnom konkurenčnom prostredí, malé podniky čelia jedinečnej výzve. Zatiaľ čo väčšie podniky majú menšie obmedzenia pri investíciách do odbornej prípravy zamestnancov, menšie podniky sú viazané rozpočtom a výzvami, pokiaľ chcú implementovať moderné nástroje dnešnej doby. Školenie zamestnancov je nevyhnutne potrebné a žiadne úspešné podnikanie, bez ohľadu na veľkosť firmy, si ho nemôže dovoliť zanedbávať.

Technológie elektronického vzdelávania sa ukázali ako skvelá voľba pre vzdelávanie zamestnancov. Do konca roku 2020 plánuje 98 % spoločností využívať e-learning. Je to ideálna alternatíva k tradičným školiacim metódam, ktoré si často vyžadujú značné investície času a peňazí.

E-vzdelávanie ponúka veľkým ale aj malým podnikom rôzne výhody a príležitosti. Ak uvažujete nad návrhom, tvorbou, alebo potrebujete poradiť s e-learningom, tak nás kontaktujte a pripravíme vám ponuku podľa požiadaviek.

Čo presne znamená e-learning?

Elektronické vzdelávanie, alebo e-learning sa dá jednoducho vysvetliť ako zapojenie sa do vzdelávacieho kurzu s využitím vzdelávacieho software, napr. cez internet. Online vzdelávacie kurzy môžu existovať v rôznych formách, kreativite a efektivite sa tu medze nekladú.

E-vzdelávanie, ktoré sa bežne používa v organizáciách, ako sú školy a spoločnosti, môže študentom (v tomto prípade sú nimi vaši zamestnanci) pomôcť dokončiť ciele vzdelávania a odbornej prípravy s väčšou ľahkosťou a flexibilitou oproti tradičnému učeniu v konferenčnej miestnosti. Zistite viac o výhodách flexibility firemného tréningu na diaľku, ktoré rozoberá tento článok.

Elektronické vzdelávanie využíva rôzne techniky vrátane zvukových a obrazových záznamov, prezentácií, kvízov, prieskumov, hier, diskusných skupín a ďalších. Kurzy môžu byť publikované online prostredníctvom systému riadenia výučby – Learning management system (LMS). Ide o softvérovú aplikáciu, ktorá umožňuje tvorcom kurzu sprístupniť vzdelávací obsah do jedného ľahko prístupného miesta.

Hodnota e-learningu pre malé podniky

Problémom pre malé podniky bývajú často náklady, rýchlosť a načasovanie odbornej prípravy.

Tento problém sa však dá výrazne znížiť pomocou e-learningu. Zdá sa však, že veľa malých podnikov o tejto skutočnosti nevie.

“Zavedenie nákladovo efektívneho a intuitívneho riešenia online vzdelávania môže pre malé a stredné podniky priniesť zázraky.“

Online vzdelávanie dokáže zvýšiť produktivitu, morálku zamestnancov a konečnom dôsledku zvýšiť aj zisky. Viac sa o výhodách elektronického vzdelávania pre malé podniky dozviete v tomto článku.

Kedy je e-learning tá správna voľba?

e-learningové služby

Stále si nie ste istý, či je e-learning tá správna cesta k rozvoju malej firmy? Prinášame vám situácie, kedy elektronické vzdelávanie prinesie spoločnosti úžitok:

  • Existuje veľké množstvo obsahu na zdieľanie;
  • Zamestnanci majú obmedzenú možnosť premiestňovať sa v rámci pracovných hodín;
  • Zamestnanci majú obmedzený čas venovať sa vzdelávaniu;
  • Zamestnanci majú záujem rozvíjať sa vo svojom odbore;
  • V budúcnosti plánujete zdieľaný obsah opätovne použiť;
  • Chcete rozvíjať kognitívne zručnosti zamestnancov;
  • Chcete sa zamerať na krátkodobé potreby odbornej prípravy;
  • Je potrebné zhromažďovať a sledovať údaje.

Sú vám tieto situácie povedomé? V tom prípade sú pre vás nástroje online školení ideálne!

E-learning je prospešný práve pre malé podniky!

Veľké podniky využívajú dištančné vzdelávanie, pretože sú už etablované a chcú si udržiavať kvalitu vedomostí a zručností svojich zamestnancov a rozvíjať ich. To pomáha organizácii rásť ešte vyššie a rýchlejšie.

Ak sa však zamyslíte, viete, kto musí rásť vyššie a rýchlejšie? Presne tak, sú to malé podniky. Malé podniky väčšinou v odvetviach nevznikajú pre to, aby ostali navždy malé. Ak chcete svoj podnik rozvíjať, e-vzdelávanie je jedna z tých správnych ciest.

Zvýšením kvalifikácie svojich zamestnancov ušetríte veľa nákladov na najímanie nových kvalifikovaných zamestnancov, ktorí vyžadujú vyššiu odmenu. Vďaka e-vzdelávaniu budete mať veľkú výhodu v tom, že si dokážete vyškoliť zamestnancov podľa vlastných praktík.

Neváhajte taktiež v malej firme využiť rýchle online vzdelávanie. Ide o spôsob rozvoja zručností, ktorý zabezpečí nižšie náklady na vzdelávanie a znižuje množstvo potrebného času na celý proces vzdelávania. Viac sa o rýchlom e-learningu dozviete v článku.

Vďaka e-learningu udržíte krok s meniacim a rýchlo sa rozvíjajúcim trhom

V dnešnej dobe je investovanie do rozvoja zamestnancov vo forme online vzdelávania nevyhnutné na udržanie kroku s najnovšími inováciami v biznis svete.

Udržiavanie svojho tímu v obraze znamená, že bude pripravený prosperovať na rýchlo sa rozvíjajúcom konkurenčnom trhu. Pomocou online výučby zvýšite informovanosť vašich zamestnancov a zabezpečíte, aby ich zručnosti a vedomosti boli vždy aktuálne.

Porozumenie výhodám online školení zanechá vašu spoločnosť dobre pripravenú na neustále sa rozvíjajúcom trhu. Firmy sa v dnešnej dobe musia stále meniť a vyvíjať a práve e-learning je nový nástroj na zdieľanie nových vedomostí a skúseností.

E-learning zvyšuje morálku v spoločnosti

E-learning môže mať neuveriteľne pozitívny vplyv na váš tím, ktorý často vnáša potrebnú podporu morálky, nehovoriac o jeho vplyve na duševnú pohodu zamestnancov.

Podporuje udržanie silnej a efektívnej pracovnej sily tvorbou priaznivejšieho prostredia pre vašich zamestnancov, ktoré by malo byť prioritou. Ak vaši zamestnanci uveria, že účasťou na online školení dokážu kariérne rásť, zvýši sa úroveň dôvery a výrazne sa zvýši aj produktivita celej spoločnosti.

E-tréning teda zvyšuje morálku zamestnancov a obchodné príležitosti, zlepšuje vzťahy s klientmi a zvyšuje produktivitu, čo sa ďalej premieta do rastu celého podniku.

Budujte konkurenčnú výhodu vďaka e-learningu

Špičkové spoločnosti musia byť vždy krok vopred, aby si udržali konkurenčnú výhodu.

Jedným z najlepších spôsobov, ako zabezpečiť udržateľnosť a rozvoj, je poskytnúť zamestnancom online školenia pomocou e-learningu. Budú tak svoju prácu vykonávať nielen so širšou škálou poznatkov ale aj efektívnejším napredovaním. Ak chcete zostať na vrchole a mať konkurenčnú výhodu, malo by byť prioritou zvyšovanie kvalifikácie vašich zamestnancov. 

Zvyšovanie úrovne ich zručností im pomôže zostať vo vašej firme aktívnymi a spokojnými. A s väčšou spokojnosťou zamestnancov prichádza dokonalejšia a súdržnejšia pracovná sila. Dynamická pracovná sila bude mať vždy väčšiu konkurenčnú výhodu v dave menej žhavých podnikov.

“Budujte si konkurenčnú výhodu pomocou e-learningu kým iné firmy spia, a v ďalšom roku sa to odrazí na vašich celkových výsledkoch.”

Šikovný e-learning eliminuje existujúce náklady

Malé podniky sa obávajú počiatočných nákladov na online vzdelávanie, často však nevidia, že im práve dištančné vzdelávanie pomôže odstrániť niekoľko už existujúcich nákladov.

Keď ide o malú organizáciu, zamestnanci zohrávajú rôzne pozície pri plnení úloh, ktoré by si inak vyžadovali ďalšie náklady a zdroje. Nie vždy je pre malú organizáciu nákladovo efektívne riešenie najať manažéra ľudských zdrojov, ktorý by riadil zamestnancov a staral sa o školenie. Preto môže byť implementácia elektronického vzdelávania v tomto prípade najvhodnejším riešením.

Malé podniky si taktiež najímajú personalistov. Pokiaľ začnú postupne a vo zvýšenej miere preplácať a využívať nástroje dištančného vzdelávania, investujú do learning management systému, ktorý automaticky nahradí viaceré povinnosti manažéra ľudských zdrojov, ktorý má riadiť personálne služby a školenia.

Malé podniky musia svojich zamestnancov školiť, a to prostredníctvom outsourcingového školenia. Programy odbornej prípravy, ktoré sú pre podniky externé, vytvárajú nemalé náklady a v žiadnom prípade nebudú také pútavé a relevantné ako online vzdelávanie. Investovanie do e-tréningu zvýši kvalitu riadenia a školenia a zároveň ušetrí čas aj peniaze.

Zaradenie dobrého e-learningu do malej firmy vám zabezpečí prístup k širokej škále kurzov od akreditovaných vzdelávacích partnerov. Zamestnanci tak budú mať prístup k najaktuálnejším kurzom bez toho, aby museli tráviť čas sledovaním vzdelávacích programov od rôznych externých poskytovateľov.

“E-learning sa v malej firme dokáže postarať o všetky vzdelávacie potreby.”

E-learningom znížite fluktuáciu zamestnancov

Jedným z hlavných dôvodov, prečo zamestnanci opúšťajú malú organizáciu je, že v určitom okamihu si uvedomia, že “prerástli” spoločnosť, v ktorej pracujú.

Veria, že ich malá organizácia im poskytla všetko, čo dokázala, a že im už nemá čo ďalej pre ich rast ponúknuť. E-learning môže zabrániť tomu, aby zamestnanci rozmýšľali nad tým, či organizácia, v ktorej pracujú brzdí ich rast. Naučí zamestnancov rásť bez opustenia firmy, keďže dokáže zlepšiť ich osobné a profesionálne zručnosti, čím zaistí udržanie sa vo firme.

Využite e-learning na budovanie značky

Ľudia milujú značky – dávajú im pocit identity, dôvery, uznania a čo je najdôležitejšie, odlišujú spoločnosť od jej konkurencie.

Okrem mena, loga, symbolu a dizajnu existuje však jedna vec, ktorá skutočne tvorí značku, sú jej zamestnanci. Tí premietajú identitu značky do svojho každodenného správania v organizácii, aj mimo nej. Pre organizáciu, ktorá sa snaží na trhu presadiť meno svojej značky, ide o niečo skutočne cenné. E-learning môže poskytnúť školenie o značke zamestnancov ako žiadny iný formát školenia.

E-learning ako dobrý krok pre životné prostredie

Prostredníctvom firemného e-vzdelávania dokážete mať viac pod kontrolou školiace systémy, v ktorých viete následne znížiť veľké množstvo používaných papierov. Použitie interaktívnych nástrojov na zdieľanie videa a webu túto nevýhodu eliminuje, čím znížite uhlíkovú stopu spoločnosti.

Netreba vám teda žiaden tlačený učebný materiál. Jediný papier, ktorý budete potrebovať, bude ten, ktorý použijete v kancelárii pre rôzne obchodné procesy. Vaši zákazníci budú taktiež informovaní o vašom prístupe k ochrane životného prostredia, ktorá sa stáva čoraz väčšou témou v spoločnosti.

Zákazníci sa radi asociujú s podnikmi, ktoré sa usilujú o trvalú udržateľnosť životného prostredia. Spoločnosť bude plniť svoju firemnú zodpovednosť za znižovanie environmentálneho dopadu a e-learning je skvelým riešením, ako to dosiahnuť.

Partnerské školenia prostredníctvom e-learningu

Malé podniky by mali zapojiť kľúčových partnerov, aby zabezpečili konzistentný rast.

Prispôsobená online vzdelávacia platforma je efektívnym nástrojom pre školenie predaja. Všetky zainteresované strany musia poznať sortiment a mať informácie o produkte. Mať kľúčových obchodných partnerov na jednej platforme umožňuje zosúladiť všetky zúčastnené strany s cieľmi spoločnosti.

Okrem školenia o predaji je výhodou e-learningu aj ochrana značky pred zdieľaním rozdielnych informácií z rôznych strán podniku. Dôvod je ten, že poskytuje jedinečný zdroj informácií, ktoré je možné monitorovať.

E-learning prináša centralizované úložisko údajov a materiálov

Online vzdelávanie vám umožní ukladať vzdelávacie materiály a ďalšie obchodné informácie na jednom centrálnom mieste. E-learning je tým správnym riešením, keď potrebujete získať prístup k všetkým svojim školiacim údajom, aby ste mohli vzdelávať nových zamestnancov alebo aktualizovať existujúce kurzy.

Využitie online školení vám tak zaberie oveľa menej času a nákladov, ktoré môžu byť v malej firme využité efektívnejšie. Takisto to znamená, že pravdepodobnosť straty údajov je minimálna, keďže všetky údaje sú bezpečne uložené na vzdialenom serveri.

Jednoduché a efektívne sledovanie pokroku vďaka e-learningu

Sledovanie efektívnosti školenia a zabezpečenie vysokej miery jeho úspešného ukončenia a porozumenia sú dve z najznámejších výziev spojených so školeniami v podnikoch.

Vďaka technológiám e-learningu, ako sú systémy riadenia vzdelávania, je možné dosiahnuť úspech v oboch aspektoch. Online školenia umožňujú školiteľom sledovať interakciu jednotlivých zamestnancov so školiacim materiálom. Môžu určiť problémové oblasti na zlepšenie a dosiahnutie úspechu.

Výhody sledovania efektívnosti školenia sa vzťahujú aj na organizácie, ktoré si nemôžu dovoliť luxus kombinovaného vzdelávacieho programu a úplne závisia od online školení. Tu môže ísť práve o malé firmy, ktoré môžu tento typ vzdelávania využiť. Keď môžu zamestnanci sledovať svoj pokrok v reálnom čase, zlepšenia slúžia ako motivácia na pokračovanie vpred.

Okrem počiatočných výziev, ktoré prichádzajú s prijatím nových technológií, neexistujú prakticky žiadne nevýhody využívania technológie e-tréningu na vzdelávanie pracovnej sily v malých podnikoch. Ak chcete vzdelávať online, tak neváhajte a pustime sa do toho!

Baner - kontaktujte nás

Je podľa vás tento článok užitočný? Ak áno, zdieľajte ho pre priateľov!

Mohlo by vás zaujímať

Najnovšie trendy online predaja pre rok 2020
Online marketing

Trendy Online Predaja 2020

Poďme sa pozrieť na trendy online predaja 2020 a prognózy, ako to bude

Scroll to Top