Obsah Článku

Tréning na ďiaľku

Firemný tréning na diaľku: ako, prečo a čo je za tým?

Picture of Matúš Kopalko

Matúš Kopalko

Som Meta Business Partner a Google Partner a pomáham firmám predávať viac cez FB, Insta, Google, YT a Linkedin. Zavolajte mi a porozprávame sa čo pre vás môžem urobiť.
Picture of Matúš Kopalko

Matúš Kopalko

Som Meta Business Partner a Google Partner a pomáham firmám predávať viac cez FB, Insta, Google, YT a Linkedin. Zavolajte mi a porozprávame sa čo pre vás môžem urobiť.

Obsah Článku

Práca na diaľku je dnes úplne bežná a jej popularita stúpa, trendu napomáhajú aj mnohé firmy, ktorých zamestnanci pre nich pracujú doslová z celej zemeguľe.

Ako by ste sa asi dnes cítili, ak by vám niekto ponúkol pracovný flek, ktorý by v sebe nemal prvok práce na diaľku? Áno, tiež by som sa len pousmial a obzeral sa inde.

Podľa údajov z Flexjobs, možnosť rozhodovať nad svojím pracovným prostredím je jedným z kľúčových rozhodujúcich faktorov pre uchádzačov o prácu pri finálnom výbere nového džobu. Ak viete výborne po anglicky ako ja, tak odporúčam aj zdroj od Mckinsey pre hĺbkovú analýzu.

Kým toto sú skvelé správy pre zamestnancov, ponúkajúce im pocit voľnosti, slobody a rovnováhy v pracovnom a osobnom živote, tak pre zamestnávateľov to znamená niečo úplne iné: ako efektívne trénovať firemných zamestnancov na diaľku?

V súčasnosti sa nachádzame na pokraji krízy a každý kto môže, bol prinútený pracovať na diaľku. Toto komplikuje tréningy a najmä tie moduly tréningov, ktoré sa musia robiť v priestoroch firmy alebo osobne. Alebo aspoň do teraz sa museli.

Tréning na diaľku je riešením pre mnohé firmy, lektorov, školiteľov ale aj HR manažérov.

Čo si presne pod tým predstaviť a ako trénovať zamestnancov pracujúcich na diaľku s dôrazom na výsledok?

Čo je tréning na diaľku?

“Firemný tréning na diaľku je taký typ tréningu, ktorý cieli na rozvoj ľudí pracujúcich z domu, na diaľku alebo z inej lokality ako štandardná kancelária.”

Ako si predstaviť takýto tréning? Formát online kurzu, webináru, podcastu alebo tréningu na živo alebo iného e-learningového nástroja.

Prečo je tréning na diaľku už nevyhnutnosťou?

Tréning na diaľku je novým normálnym a primárnych spôsobom ako sa budeme vzdelávať v nadchádzajúcich rokoch. Inštruktor alebo učiteľ sa už viac nemusí stretávať so študentom.

Dopyt po vzdelávacích technológiach, ktoré dokážu vysielať živé prenosy zo školení sú na výraznom vzostupe. V podstate čokoľvek, čo môže interakciám na diaľku napomôcť z technického hľadiska je teraz v kurze.

Čítali ste už môj E-book Online Samouk ? Tam sa viete dozvedieť ešte viac na tému e-learningu.

Aké sú výhody tréningu na diaľku?

Okrem flexibility, vám tréning na diaľku ešte ponúka:

 • Uľahčuje zapamätanie si vedomostí
 • Je cenovo dostupný a ľahko použiteľný
 • Zvyšuje produktivitu zamestnancov
 • Ponúka možnosť školiť zamestnancov na viacerých miestach naraz (What?!) ?
 • Načasovanie distribúcie školiacich materiálov
 • Vysoké možnosti prispôsobenia školenia
 • Poskytuje okamžité vyhodnotenie testovania
 • Bezprecedentné možnosti zberu dát a analytiky

Aké sú najväčšie výzvy pri tréningoch na diaľku?

Ak plánujete začať trénovať na diaľku, je potrebné brať do úvahy aj základné nevýhody, ktoré súvisia s tréningom na diaľku. Povedzme si viac o týchto výzvach:

Základnou výzvou je to, že tréningy na diaľku sú neosobné.

 • Zvýšené požiadavky na tréning inštruktorov/trénerov
 • Chýba podstatná zložka tréningu – ľudský kontakt
 • Vytvára bariéry v komunikácii

Aj napriek uvedeným výzvam, s ktorými bojujú firmy zo všetkých odvetví, dokážeme prísť s efektívnym stratégiami, ktoré eliminujú tieto nevýhody.

Ktoré sú najpopulárnejšie typy tréningov na diaľku?

Existuje široká škála metód pre tréningy na diaľku, ktoré môžete použiť pre distribúciu tréningu pre zamestnancov na diaľku.

Najpopulárnejšie medzi firmami sú tieto:

Učenie sa vlastným tempom: pracovná sila pracujúca na diaľku sa môže učiť svojím vlastným tempom a podľa svojej chuti práve vďaka online kurzom.

Konferencie vysielané naživo: video konferencie sú perfektné pre boj s pocitom izolácie a dobre poslúžia pre posilnenie vzťahov medzi vzdialenými tímami.

Databáza vedomostí: samostatná databáza vedomostí dokáže nielen ďalej vzdelávať ale aj poskytnúť detailné vysvetlenie v oblastiach, ktorým nikto nerozumie.

Zdieľané dokumenty: vytvorte si zdieľanú príručku a tréningové materiály pre všetkých zamestnancov v rámci firmy, takže každý má k nim stále prístup.

Vzdialený prístup do počítača: programy na vzdialený prístup do počítača umožňujú členom tímu pristupovať do iných počítačov alebo zariadení a vykonávať úpravy v reálnom čase. Týmto spôsobom vedia dať rýchlo do poriadku akékoľvek technické problémy a umožniť sa im tak sústrediť na ich hlavné pracovné úlohy.

Webináre: webináre dokážu prenášať informácie vizuálne atraktívnym spôsobom a zároveň rýchlo a bez fyzickej prítomnosti ďalších členov tímu.

Simulácie: používanie videohier na trénovanie zamestnancov pracujúcich na diaľku vo forme scenárov z reálneho života výrazne prispieva k zapamätaniu a udržaniu si vedomostí.

Fotografie obrazovky: komunikácia práve cez fotku aktuálneho obrazu na obrazovke je veľmi populárna a efektívna metóda, pretože pomáha členom tímu vidieť presný obraz obrazovky iného počítača v danom momente, bez nutnosti fyzickej prítomnosti. Takúto fotku je možné ďalej popísať a upraviť.

Video Návody: návody nahrávané z obrazovky počítača, video lekcie a slidy z prezentácie sú príklady video návodov nahraných z konkrétneho počítača. Ak ste odvážnejší a chcete urobiť tréning viac osobný, tak neváhajte vo videu priamo vystupovať aj vy.

Podcasty: audio súbory, ktoré môžete poslať alebo rovno zdieľať s pracovnou silou vykonávajúcou prácu štýlom home office.

Akékoľvek ďalšie nástroje, ktoré uľahčujú efektívnu internú komunikáciu sú základom dobrého tréningu na diaľku.

Aj telefonické rozhovory a emaily sú skvelým príkladom komunikačných kanálov, ktoré výborne fungujú, hoci už existujú nejakú tú chvíľku a majú ďaleko do zániku.

Ďalšie komunikačné nástroje a software zameraný na produktivitu, ktorý možno poznáte je Asana, Trello, Slack, Monday.com sú úplným základom pre uľahčenie práce na diaľku.

Ako správne viesť tréning na diaľku?

Ak má vaša firma jedného alebo skôr viacerých zamestnancov pracujúcich na diaľku, tak skúste popremýšľať nad tým, ako dosiahnuť to, že tréningy na diaľku budú skutočne fungovať. Čo na to potrebujete ? Jednoducho založiť firemný tréningový plán na diaľku. Prejdite si nasledovné kroky, aby ste začali čo s možno najvyššou efektivitou:

1. Preskúmajte vzdelávacie potreby zamestnancov

Po prvé, potrebujete zistiť čo sú vzdelávacie potreby vašich zamestnancov. Vyhnite sa slepému rozvoju firmy alebo pokrývaniu tém, ktoré vaši zamestnanci nepotrebujú alebo už dobre poznajú tým, že budete aktívne hľadať témy na rozvoj zručností.

Vstupný dotazník alebo neformálny rozhovor s každým zamestnancom vám pomôže odkryť slepé miesta a odhaliť zanedbané stránky, ktoré vyžadujú pozornosť z vašej strany.

2. Naplánujte si tréning

Ďalej budete musiet popremýšľať nad obsahom tréningu, čo by mal zahŕňať aby bol v súlade s vašimi vzdelávacími cieľmi. Bude to séria tréningových kurzov, kombinácia tradičnej výučby a online tréningu – zmiešané vzdelávanie, PowerPoint prezentácia, webinár alebo aj aj?

Aké ďalšie elementy ešte plánujete zahrnúť? Napríklad, čo tak nakopnúť vzdelávanie cez uvítací webinár pre všetkých členov, aby sa lepšie spoznali a vzájomne videli?

Definovanie týchto okruhov na začiatku by vám malo pomôcť rozhodnúť sa aký je najlepší smer vzdelávania vo vnútri vašej firmy a zvýšenie efektivity vášho tímu.

3. Definujte si jasné očakávania

Hneď od začiatku si pripravte jasné očakávania od tréningu na diaľku. Ak dokážete zamestnancom jasne odkomunikovať čo môžu čakať od tréningu hneď od začiatku, tak získate z tréningu maximum a ešte stále môžete získať aj cennú spätnú väzbu pre doladenie obsahu.

Nastavte si ciele, ktoré posilnia aj krátkodobé aj dlhodobé ciele, vrátane KPI a kvartálnych míľnikov.

Tieto ciele si uložte a sprístupnite pre každého, takže ich môžete so zamestnancami pravidelne diskutovať a hlavne sa zamerať na individuálny rozvoj.

4. Pripravte si obsah tréningu 

Ak už máte obsah predpripravený, alebo vám ho zabezpečuje externá firma, či organizácia, tak tento krok môžete preskočiť.

Ak však obsah nemáte, budete ho musieť vytvoriť úplne od začiatku.

Náklady spojené s tvorbou kurzu závisia najmä od vašich už existujúcich zdrojov, vášho rozpočtu, času, ktorý máte na to vyhradený a množstva nápomocných ľudí v tíme – napr. dizajnéra vzdelávania.

5. Pošlite zdroje vašim zamestnancom

Vymyslite spôsob, ktorým sprístupnite tréningové materiály zamestnancom firmy. Najlepším spôsobom je digitálna vzdelávacia platforma.

Ďalším spôsobom je mať banku vedomostí obsahujúcu všetok tréningový materiál na zdieľanom disku. Aj tento prípad vie zabezpečiť vzdelávacia platforma, ale napríklad aj Google drive či Dropbox. Tak či onak, hlavne aby mal k tomu každý neobmedzený prístup.

6. Tréning na diaľku má začiatok aj koniec

Ako lektor na diaľku, je dôležité vedieť sa rozprávať s tímom pracujúcim z domu tak často, ako je potrebné. Ak sa dohodnete že si pošlete materiály, úlohy, alebo vypracované zadanie, tak sa držte stanoveného rozvrhu a neodkladajte to na ďalší deň a pod. Ani v kancelárii by ste to takto neriešili.

7. Pýtajte si spätnú väzbu

Spätná väzba je zlato. Nezabudnite sa preto zamestnancov pýtať na to čo si o tréningu myslia. Zhromaždená spätná väzba je základnou surovinou pre ďalšiu tvorbu vzdelánia online a zabezpečí že váš tréning bude atraktívny a predmetný aj v budúcnosti.

Pozbierajte si spätnú väzbu cez dotazník a pýtajte napr. tieto otázky:

 • Čo sa vám najviac páčilo na tréningu?
 • Ćo sa vám nepáčilo na tréningu?
 • Čo a prečo by ste radi zmenili na tréningu?

Otázky si môžete prispôsobiť a opýtať sa na tie časti, ktorých príprava vám robí najväčšie problémy. Vaši zamestnanci na diaľku o tom samozrejme nemusia mať tušenie :-).

Vypočujte si čo si vaši zamestnanci myslia o vašom tréningu neformálnou formou a už sa neprestanete pýtať, pretože sú to práve oni, kto vás nasmeruje do budúcna.

8. Investujte do firemnej kultúry

Školenie na diaľku môže vašich zamestnancov unaviť, takže ho nezabudnite obohatiť o prvky firemnej kultúry. Spoločné aktivity a hodnoty zakomponujte priamo do tréningu.

Tímové aktivity fungujú výborne ako súčasť online kurzu. Ak to skombinujete s komunikačnými platformami ako napr. Slack, kde sa môžu zamestnanci vymieňať skúsenosti a pocity ohľadne zážitku zo vzdelávania, tak svoj tréning posúvate na úplne novú úroveň.

Plánujete vytvárať firemné tréningy na diaľku?

Sme tu pre vás, aby sme vám pomáhali s tvorbou a riadením tréningov na diaľku.

Poskytovanie tréningu na diaľku je neustály proces a pokiaľ máte v tíme zamestnancov, ktorí pracujú na diaľku, tak by tento kontinuálny proces nemal inkdy zastavovať. Už spomínané štatistiky predikujú, že neustále meniaci sa spôsob práce si to vyžaduje. O to viac v zrýchľujúcich sa digitálnych časoch.

Začnite objavovať možnosti, ktoré vám Poď Podnikať academy ponúka, využite poradenstvo na poli digitálneho vzdelávania a vylepšite výsledky vášho tímu pracujúceho na diaľku!

Je podľa vás tento článok užitočný? Ak áno, zdieľajte ho pre priateľov!

Mohlo by vás zaujímať

Návrat hore