Obsah Článku

Ako na online kurz?

? Ako Na Úspešný Online Kurz? | 10 Krokový Návod

Matúš Kopalko

Matúš Kopalko

Som Meta Business Partner a Google Partner a pomáham firmám predávať viac cez FB, Insta, Google, YT a Linkedin. Zavolajte mi a porozprávame sa čo pre vás môžem urobiť.
Matúš Kopalko

Matúš Kopalko

Som Meta Business Partner a Google Partner a pomáham firmám predávať viac cez FB, Insta, Google, YT a Linkedin. Zavolajte mi a porozprávame sa čo pre vás môžem urobiť.

Obsah Článku

Dni, kedy vašim potenciálnym zákazníkom stačilo iba sľúbiť, že sa v danej téme vyznáte a prihodiť pár odborných slovíčok sú preč. Teraz to musíte potvrdiť a podložiť údajmi! Jedným z najlepších spôsobov, ako demonštrovať vaše skúsenosti a expertízu, je vytvoriť online kurz cez vzdelávaciu platformu.

Tým, že učíte vašu tému druhých, maže akékoľvek pochybnosti o tom, že viete o čom rozprávate, že ste výborný v tom čo robíte a že ste expertom vo svojom obore. Online kurzy sa stali základnou surovinou, z ktorej varí každý podnikateľ, expert, alebo mienkotvorca.

Viete ako rýchlo a jednoducho dostať vaše vedomosti na globálny trh, rozšíriť svoje pole pôsobnosti a zarobiť viac peňazí? Premýšľali ste už nad tým, že by ste tieto vedomostí a skúseností nejako stiahli z vašej hlavy a následne premenili na automaticky fungujúci, zarábajúci online kurz so skutočným dopadom na veľký počet ľudí?

Čítajte ďalej a dozviete sa viac o 10 hlavných krokoch k úspešnému online kurzu a tiež získate tip na overenú vzdelávaciu platformu, ktorá je užívateľsky príjemná, nabytá funkciami a cenovo výhodná.

Alebo kliknite na link v predošlej vete a vytvorte si bezplatný účet, aby ste si ju sami vyskúšali.

Tento 10 krokový návod nie je vyčerpávajúci zoznam všetkých vecí, ktoré si budete potrebovať naplánovať, pripraviť a urobiť, aby ste vytvorili úspešný online kurz cez komplexnú vzdelávaciu platformu, ale slúži ako “náhľad z výšky” na míľniky na ceste. Po prečítaní budete vedieť, čo môžete očakávať a stretnúť ešte predtým, než začnete vyrábať váš online kurz.

1. Vyberte si perfektnú tému online kurzu

Ako tvoriť online kurz?

Tému vášho nového online kurzu musíte milovať! Ak necítite skutočnú vášeň, pri vyslovení témy vášho online kurzu, tak publikum spozná, že danú tému až tak neľúbite, čo môže mať za následok, že vaše online kurzy budú asi také zábavné, ako trojdňové pečivo.

Nemusíte učiť ako skúsený univerzitný profesor. Skôr popremýšľajte nad vašimi životnými skúsenosťami, talentom a vedomosťami, ktoré máte.

Príprava surovín a varenie, ako si zariadiť dom, ako napísať knihu, naučiť sa cudzí jazyk, alebo ako si vylepšiť profil na Linkedine a nájsť si novú prácu. 

“Zoznam možných tém online kurzov je nekonečný.”

Zhrniem to, ak milujete svoju tému, ste vo vašej téme výborný a máte životné skúsenosti v tejto téme, tak potom ste si vybrali tému, ktorá vám sedí.

Pred tým, než sa s radosťou a srdcom pustíte do práce ešte popremýšľajte, či je vaša téma vhodná pre online tréningy na diaľku. To, že sa nejaká téma dá učiť osobne v tradičnej triede, ešte neznamená, že je vhodná aj pre efektívnu výučbu cez internet.

Čo si presne zhodnotiť? Napríklad metódy, ktorými budete zapájať študentov do výučby, množstvo času potrebné pre každého študenta z vašej strany, praktické ukážky, dozor pri výučbe, pravidelné hodnotenie a testovanie, skupinové aktivity, právne stránky a pod. Tiež myslite na bezpečnosť vašich študentov teraz, ale aj v budúcnosti. Učiť prvú pomoc na diaľku nie je dobrý nápad.

2. Uistite sa, že po téme vášho online kurzu je slušný trhový dopyt

Povedzme si narovinu, ktorý autor by chcel stráviť týždňe svojho života práce na niečom, čo si na konci nikto nepozrie ani nekúpi? Žiadny, správna odpoveď.

Po vybratí správnej témy vášho online kurzu, ďalším krokom je vykonanie viacerých testov s cieľom výskumu trhu, aby ste zistili, či pre váš online kurz existuje trhový dopyt. Častou chybou nových autorov online kurzov je presvedčenie, že vysoká miera konkurencie v ich oblasti zabrzdí rozbeh online kurzu.

Platí to však naopak, vysoká konkurencia je znakom silného trhového dopytu pre konkrétny nápad na online kurz a značí, že máte šancu vybudovať úspešný online vzdelávací biznis, ak budete ďalej pokračovať.

Urobte si prieskum týchto súvislostí:

 1. Rozprávajú ľudia o tejto téme?
 2. Pýtajú sa ľudia otázky na danú tému?
 3. Chýbajú odpovede na otázky, alebo sú nepresné?
 4. Vidíte štrbiny v ponuke od konkurencie?

Ak ste odpovedali na vyššie uvedené otázky áno a téma vášho online kurzu je podobná, avšak viete ju jasne odlíšiť od toho, čo už existuje, tak potom máte šancu vytvoriť dobre sa predávajúci online kurz.

3. Dajte si záležať na tom, čo sa študent na konci kurzu naučí

Nepodceňujte dôležitosť a atraktívnosť jasného a relevantného definovania toho, čo sa študent naučí robiť počas vášho kurzu.

Presné vyšpecifikovanie si toho, čo sa študent po absolvovaní vášho kurzu naučí je absolútne kľúčové pre vašu reputáciu a následné príjmy. Ešte si môžete prirátať tvorbu samotného online kurzu a možnú frustráciu z nezáujmu.

Kúpili by ste si produkt od niekoho, kto nerozumie vašim vzdelávacím potrebám a nemáte ani poňatia, čo presne vás daný kurz a za aký čas naučí? Samozrejme že nie.

“To, že vy viete čo váš online kurz môže dať vašim študentom neznamená, že oni presne vedia čo od neho čakať.”

Inými slovami, ak vaši študenti nevedia AKO im váš online kurz pomôže, tak je pravdepodobné, že sa neprihlásia (a vy nepredáte).

Ako teda správne napísať, čo sa študent na konci kurzu naučí?

Výstup z vášho kurzu má presne popísať čo sa študent naučí – merateľným spôsobom. Aké nové zručnosti bude mať, aké úlohy bude vedieť plniť, čomu bude rozumieť, aké nástroje bude vedieť používať, v akej hĺbke a pod. Najlepšie urobíte, ak sa na problematiku pozriete očami vášho “typického” študenta.

Zamyslite sa s pomocou otázok nižšie:

 • Aké zručnosti budú študenti preukázateľne budovať počas kurzu?
 • Akú novú oblasť vedomostí si rozšíria?
 • Vytvoria študenti na konci kurzu nejaký hmatateľný výtvor?
 • Pomôžete sa im zbaviť nejakých pocitov, alebo privodiť nové?
 • Aká úroveň vedomostí je vyžadovaná na začiatku kurzu?

 • Koľko času im bude učenie zaberať? Sú študenti, pracujúci, na materskej…

 • Aká nástroje a techniky už používajú?

 • Sú zvyknutí na učenie sa online?

Správnou definíciou toho, čo sa študenti na konci kurzu naučia tiež zabezpečíte, že sa budú zapisovať iba tí študenti, pre ktorých je daný kurz naozaj užitočný. To sa následne pretaví do vyššej miery dokončovania a spokojnosti s kurzom, zatiaľ čo miera refundácie platieb zostane nízka. Takto viete aj nepriamo ovplyvňovať hodnotenie spokojnosti v rámci vašej digitálnej školy.

“Ako dobre poznáte a viete definovať výsledok, ktorý sa študent snaží dosiahnúť?”

4. Vytrieďte a zhromaždite obsah kurzu

Online kurzy

Toto je fáza, kedy veľa autorov online kurzov začína byť ohrozených večnou prokrastináciou.

Hlavným dôvodom, prečo sa my autori online kurzov zasekávame, je to obrovské množstvo informácií v našich hlavách, v našich poznámkach, v knihách, na externých diskoch v zakladačoch, v komunite ľudí okolo nás a tak podobne. Skutočnou výzvou tejto fázy nie je len rozhodovanie o tom, čo do kurzu zahrnúť a v akej miere, ale najmä čo do kurzu nedávať.

Znova vám pomôže prieskum trhového dopytu a testovanie, ktorý ste robili v úplne počiatočnej fáze a navyše teraz už máte aj definované, čo sa študenti po ukončení kurzu naučia, takže máte ďalšiu pomôcku. Ešte jeden tip pre triedenie obsahu kurzu – vyhoďte všetko, čo nepomáha priamo alebo sa nijako priamo netýka dosahovania očakávaných výstupov.

Uistite sa, že máte dostatok materiálov pre dosiahnutie každého výstupu kurzu aj jednotlivo! Študenti pri online vzdelávaní radi lekcie preskakujú a učia sa len to, čo je v danom momente priorita.

Zamerajte sa na odpovedanie tých najhorúcejších otázok vášho publika a/alebo vyplnenia medzier v ponuke od konkurencie.

“Výzvou tejto fázy nie je rozhodovanie o tom, čo do kurzu dávať, ale najmä čo do kurzu nedávať.”

5. Vytvorte štruktúru lekcií a mapu kurzu

Mapa Online Kurzu

V tejto fáze už vidíte celý obsah pokope a môžete začať dávať dokopy podobné témy, tipy a nápady do lekcií. Ďalej organizujte lekcie do jednotlivých kapitol kurzu a do progresívneho a logického zoznamu, ktorý vyformuje hladkú postupnosť jednotlivých lekcií a teda atraktívny vzdelávací zážitok pre študentov.

Pre tvorbu a správu myšlienkovej mapy online kurzu odporúčam 2 nástroje: Lucidchart a MindNode.

V závislosti od konkrétnej podoby e-learningu, je vhodné popremýšľať ako prispôsobiť štruktúru online kurzu tak, aby viac vyhovovala zvolenej forme a bola pre študentov prirodzená. Ak máte problém pri návrhu štruktúry a zmapovaní celého online kurzu, tak využite služby dizajnéra digitálneho vzdelávania.

Ak plánujete vytvoriť kvalitný online kurz, ktorý budú vaši študenti odporúčať ďalej a postupne sa stane zdrojom vášho pasívneho príjmu, tak spolupráca s dizajnérom vzdelávania je nevyhnutnosťou.

6. Vyberte interaktívnu a efektívnu metódu, ako budete učiť jednotlivé lekcie

Teraz prichádza na rad rozhodnutie o tom, ako najlepšie doručiť obsah platiacemu publiku.

Ak nemáte veľké skúsenosti s učením, tak si musíte uvedomiť, že existujú rozličné princípy pre učenie dospelých, rozličné spôsoby ako učiť cez internet, ako urobiť z vašich materiálov interaktívny online kurz, ktorý študenta skutočne zapojí do diania.

 • Budete používať video lekcie, textové lekcie, aktivity alebo audio nahrávky?
 • Aké vizuálne pomôcky obsahujú jednotlivé lekcie?
 • Budete nabádať a formovať komunitu, aby sa učila sama od seba?

Uistite sa, že máte vyvážený pomer vizuálnych, zvukových a praktických materiálov, aby si v nich každý našiel to, čo hľadá a čo mu vyhovuje. Dostatočný počet rôznych druhov materiálov, s relevantnými nadpismi a stručnými popismi prispievajú k optimálnemu vzdelávaciemu zážitku. Titulky a prepisy obsahu tiež pridávajú na hodnote.

Ako zapájať študentov do lekcií?

Kombinujte rôzne cvičenia. Namiesto monotónych formátov pripravte zaujímavú cestu, ktorá sa nedá uplne predvídať a simulujte tak skutočné podmienky. Zapojte ich pomocou otázok ešte pred tým, než im dáte odpovede. Zapojte študentov vďaka mikroúlohám, ktoré vedia na mieste stráviť a ihneď aplikovať to, čo sa učia.

7. Nahrávanie, kamerovanie a postprodukcia online kurzu

Tu začína produkčná fáza. V tomto momente by ste už mali mať komplexný plán online kurzu, všetok hodnotný obsah pokope a jasnú predstavu toho, ako budete nahrávať každú jednotlivú lekciu.

Teraz sa určite zabavíte, idete pred kameru!

Samozrejme, iba ak ste sa rozhodli pre túto metódu. Rozhodujte sa hlavne podľa toho, čo vyhovuje vášmu publiku a ktorá metóda pomôže dosiahnuť študentom vytúžené výsledky priamočiaro. Inak povedané, využívajte formáty, ktoré sú užitočné primárne pre vaše publikum (a nie pre vás).

V súčasnosti je veľmi populárne vzdelávať cez video formáty. Má to aj svoje opodstatnenie – efektivita.

Napríklad, keď nasmerujete kameru na vašu tvár a nahrávate svoj prejav. So zeleným plátnom za vami, je v postprodukcii veľmi jednoduché vymeniť zelené pozadie za vami za čokoľvek, vrátane učebných materiálov – pdf dokumentov alebo prezentácii.

Ak chcete viac dynamiky, tak tak môžete vložiť iné video alebo animáciu. Veľmi dobrým príkladom je, keď zmenšíte a vložíte do napr. pravého dolného rohu videa iba vašu tvár, ktorá sprevádza váš hlas. V takomto prípade si dajte záležať viac na kvalite nahrávania zvuku, než na kvalite kamerovania.

Ďalšou populárnou metódou je nahrávanie obrazovky vášho počítača. Aj tu sa viete nahrať cez webkameru a s použitím správneho programu sa ešte aj následne zmenšiť a vhodne umiestniť. Pre postprodukciu online kurzu je k dispozícii veľké množstvo softvéru, ktorý rýchlo zvládne ovládať aj začiatočník.

Ak ste začiatočník a pripravujete svoj online kurz po prvý krát, tak si vyberte softvér, ktorý je naozaj ľahký na ovládanie, ale zároveň zvláda úlohy, ktoré potrebujete ako napr. už spomínaná práca so zeleným pozadím, úprava zvuku, pridanie firemnej identity vrátane loga a ďalších okien s textom. Rýchlym tipom na produkčný softvér pre začiatočníkom je ScreenFlow alebo Final Cut Pro.

Keď dokončíte úpravy v postprodukcii, uložte si projekt, aby ste sa k nemu vedeli kedykoľvek vrátiť a urobiť drobné úpravy. Video si uložte vo formáte mp4 a ste pripravený nahrávať súbor na platformu.

8. Otvorenie a nastavenie novej online školy

Na začiatok si uvedieme 3 základné spôsoby, ako predávať online kurzy.

 1. Trhovisko s online kurzami
 2. Online vzdelávacia platforma
 3. Pluginy alebo softvér na vašom webe

Pozor, medzi jednotlivými spôsobmi, ako predávať kurzy online je veľký rozdiel. Najmä medzi 1. a 2. spôsobom. Ak hľadáte vhodné riešenie pre rýchlu tvorbu online kurzov, ktorá sa ľahko ovláda, funguje bezchybne a je cenovo dostupná, tak určite pozrite toto riešenie.

Správca vzdelávacieho obsahu je vaša vlastná akadémia, ktorú viete prelinkovať na vašu existujúcu webstránku a zosúladiť s brandingom vašej značky. Je to ľahký a rýchly spôsob, ako začať tvoriť a predávať vzdelávacie produkty.

Pokiaľ si neviete dať rady pri výbere, tak si vytvorte bezplatný účet na tejto vzdelávacej platforme. Mám ju odskúšanú a určite nebude ľutovať. Ak máte otázky, tak napíšte, rád zodpoviem alebo poradín.

Súčasťou novej online školy by mal byť aj proces uvítania nových študentov. Je to zážitok, ktorý viete navrhnúť.

9. Správne nastavenie ceny a prispôsobenie k celkovej podnikateľskej stratégii

Určite si dobre premyslite, ako, kde a za akých podmienok bude váš online kurz napomáhať fungovaniu vášho celkového podnikateľského modelu. Toto je strategické rozhodnutie.

 • Bude váš výtvor iba nástroj na generovanie potenciálnych zákazníkov pre ďalšie produkty?
 • Máte jasnejšie predstavy o tom, koľko má váš online kurz zarábať?
 • Má vaša nová online škola prinášať plný príjem pre vás a vašu rodinu?

Každá preferencia znamená niečo trošku iné a má určitý vplyv na online kurz. Ako teda na úspešný online kurz, ktorý bude vyhovovať vašim finančným predstavám?

Budete musieť robiť úpravy v dizajne kurzu, množstve hodnoty, ktorú chcete poskytovať, používať odlišné marketingové stratégie a vytvárať príslušné predajné kanály (funnely) pre rozličné publiká v čase.

Toto celkové nastavenie vplýva aj na cenu, ktorú online kurzu nastavíte. Cena kurzu musí perfektne reflektovať pozíciu, ktorú zastáva v rámci celkovej podnikateľskej stratégie. Inak hrozí, že celú tú námahu môže pokaziť nesprávne nastavená cena.

Neexistuje žiadna správna, ani nesprávna cena pre váš online kurz. Pre istotu to ešte raz zdôrazním: cena sa vyvíja podľa toho čo sa snažíte vďaka vášmu online kurzu dosiahnuť, čiže od toho akú pozíciu vo vašom biznise má zastávať.

Ak by mala vysoká cena brániť pri zapísaní do online kurzu, znížte ju. Ak by mala nízka cena degradovať jeho ziskuschopnosť, zvýšte ju.

Ale aby sme v tom mali viacej štruktúry, tak odporúčam začať prieskumom ceny u konkurencie – to veľa napovie nie len o cene, ale aj o tom, akú úlohu v biznise môže online kurz plniť. Popremýšľajte nad tým, prečo má konkurenčná ponuka také ceny, aké má a nájdite spôsob, ako byť lepší než konkurencia.

Ak sa dostatočne dokážete odlíšiť a inovovať v porovnaní s konkurenciou, tak môžete premýšľať nad zvýšením ceny.

Ak nemáte vážny dôvod na výrazne nízke ceny (to, že ešte len začínate nie je vážny dôvod), tak ceny len tak neznižujte, nenastavujte nízko a ani nezačínajte predajnú stratégiu výpredajmi a podobne. Takéto nestrategické správanie vám jedine podkope vašu autoritu a zníži vnímanú hodnotu vášho digitálneho produktu.

10. Spustite marketing a nastavujte autopilota

Sme v poslednom kroku návodu pre úspešný online kurz, ale ak si myslíte, že práca skončila, tak ste na omyle. Skutočná práca ešte iba začína!

Stretol som sa s tým už príliš veľa krát – autor konečne dokončí svoj online kurz a myslí si, že už teraz má stabilný pasívny príjem. To, čo potrebujete je spustiť propagáciu online kurzu a začať implementovať marketingovú stratégiu, ktorú v určitom momente prepnete na autopilota.

Zoznam by mohol pokračovať.

Odporúčam vám pripraviť si marketingový plán pre online kurz na aspoň 15 mesiacov vopred (vrátane rozpočtu), pretože v momente kedy prestávate propagovať, prestávate predávať.

Nech sa páči, “pohľad z výšky” na míľniky, na ktoré sa pri tvorbe online kurzu môžete tešiť.

Verím, že tento 10 krokový návod vám dal dobrú predstavu o tom, čo čakať na ceste tvorby a predaja online kurzov v digitálnom priestore. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte mi napísať!

Je podľa vás tento článok užitočný? Ak áno, zdieľajte ho pre priateľov!

Mohlo by vás zaujímať

Návrat hore