Obsah Článku

linkedin reklama

Čo Ponúka Linkedin Reklama? | Príručka Pre Firmy

Picture of Matúš Kopalko

Matúš Kopalko

Som Meta Business Partner a Google Partner a pomáham firmám predávať viac cez FB, Insta, Google, YT a Linkedin. Zavolajte mi a porozprávame sa čo pre vás môžem urobiť.
Picture of Matúš Kopalko

Matúš Kopalko

Som Meta Business Partner a Google Partner a pomáham firmám predávať viac cez FB, Insta, Google, YT a Linkedin. Zavolajte mi a porozprávame sa čo pre vás môžem urobiť.

Obsah Článku

Linkedin, sociálna sieť profesionálov, ktorú efektívne využívajú na strategické spojenie sa s ďalšími profesionálmi. S vyše 750 miliónmi používateľov po celom svete je Linkedin najväčšou sieťou pre firmy a profesionálov.

Aké obchodné príležitosti ponúka firmám v roku 2022 sa dozviete v tejto príručke pre firmy.

Linkedin reklama je prostriedok, ktorého zapojenie vo firemnom marketingu rastie, zlepšuje sa výkonnosť a využíva ho stále viac firiem, pretože funguje aj čoraz lepšie. Ponúka výhody pre také firmy, ktoré dokážu do hĺbky pochopiť fungovanie tejto platformy.

Či už sa naša firma snaží generovať leady alebo osloviť profesionálov z vybraného odvetvia, tvorba online reklám na Linkedin je možnosť, ako dosiahnuť predajné ciele pomocou online marketingu na Linkedin.

Používatelia na Linkedin sa spájajú s inými profesionálmi, hľadajú inšpiráciu, zmysluplný a hodnotný obsah a taktiež hľadajú riešenia. Pokiaľ budeme my ako firmy pri riešení týchto problémov dostupní a viditeľní aj na Linkedin, môže sa rozvoj firmy poriadne naštartovať. A keď ešte podporíme dosah príspevkov cez platenú reklamu, tak úspech je ešte o to rýchlejší.

Reklamy na Linkedin sú efektívne najmä vďaka špecifickému cieleniu na profesionálne publikum, sektory, pozície, zručnosti a skúsenosti či počet odpracovaných rokov. Aj preto je pre rastúcu firmu určite prínosné vyhradiť časť rozpočtu práve na Linkedin reklamu.

Prečítajte si viac o výške reklamného rozpočtu pre Facebook a Instagram reklamu a porovnajte si koľko € je potrebné vyhradiť na reklamný kredit pre danú platformu.

Rýchle Odpovede k LInkedin Reklame

  1. Ako funguje Linkedin reklama?

    Najprv vyberieme cieľ platenej kampane, čiže čo má za úlohu. Zadefinujeme cieľové publikum, čiže komu sa má zobrazovať. Vytvoríme reklamy, čiže texty, obrázky, videá, správy a pod a Linkedin ich zobrazuje užívateľom na ich nástenke.

  2. Aké príležitosti ponúka Linkedin reklama firmám?

    Linkedin je profesionálne zameraná sociálna sieť. Vytvára autentickú profesijnú kulisu a kultúru. Reklama sa tak zobrazuje v prostredí, kde je podobný obsah a pôsobí viac prirodzene z pohľadu profesionála hľadajúceho kvalitný, inšpiratívny obsah.

  3. Koľko stojí Linkedin reklama?

    Linkedin reklama je drahá a vyžaduje si relatívne vysoký rozpočet. V porovnaní s cenou Facebook alebo Instagram reklamy je cena za reklamu na Linkedin niekoľkonásobne vyššia. 300 – 400 € mesačne považujem za nízky rozpočet.

Čo ponúka firmám Linkedin reklama?

Linkedin reklama je výkonný marketingový nástroj a ponúka možnosť okamžitého spojenia sa s úzko definovaným publikom. Definovať môžeme napr. podľa názvu pozície na ktorej pracujú teraz alebo v minulosti, počtu rokov skúsenosti na danej pozícii, sektora ekonomiky, záľub a ďalších unikátnych profesných cielení.

Napriek tomu, že ide o sociálnu sieť, nie je ako tie iné – s Linkedin totiž vieme zasiahnuť ľudí z profesijného uhla pohľadu. Linkedin reklama je ešte stále málo využívaná, avšak skvelá zbraň na tvorbu B2B ale aj B2C leadov, zviditeľnenie našej firmy v online priestore a dosiahnutie míľnikov digitálneho podnikania.

“Linkedin reklama je ešte stále málo využívaná, avšak skvelá zbraň na tvorbu B2B ale aj B2C leadov”

Linkedin reklama funguje tak, že firma získa väčší dosah, zviditeľnenie sa, ale aj možnosť zvýšiť predaj, zamestnať talentovaných ľudí a byť súčasťou online konverzácie v B2B oblasti. Byť súčasťou Linkedin má pozitívne účinky aj na organický rast online.

Napriek tomu, že Linkedin nemá toľko používateľov ako napríklad Facebook, profily užívateľov na Linkedin sú inak štruktúrované. Obsahujú profesijné dáta a ľudia jednoducho chodia na linkedin za profesionálnym obsahom a vyžitím. Profily na Linkedin preto obsahujú jedinečné marketingové dáta, ktoré my marketéri vieme šikovne použiť pri doručení obchodnej správy.

Zo skúseností viem povedať, že je takmer nemožné takto jasne a jednoducho filtrovať, identifikovať a cieliť na profesionálov na iných populárnych sociálnych sieťach, čo je podstatnou výhodou platenej reklamy na Linkedin.

Aktívni ľudia si na Linkedin dávajú pozor na jazyk a do negatívnych a osočujúcich komentárov sa toľko nehrnú ako napr. na Facebooku.

Aké reklamné kampane sú na Linkedin?

Pri Linkedin reklamnej kampani sa môžeme sústrediť na tri klasické reklamné ciele:

Povedomie – cieľom prilákať a osloviť čo najväčší počet ľudí cez Linkedin a budovať osvetu a povedomie

Uvažovanie – pri uvažovaní chceme zaujať užívateľov v momente, keď premýšľajú alebo hľadajú niečo konkrétne

Konverzia – sofistikované konverzné nastavenie, ktoré generuje potenciálnych zákazníkov. Konverziu si definujeme sami – napr. odoslanie vyplneného formuláru.

Poďme sa bližšie pozrieť na každý cieľ a zistime viac o tom, čo firme ponúkajú jednotlivé platené reklamné kampane na Linkedin.

Cieľ zvýšiť povedomie

Pokiaľ je naším cieľom zvýšiť povedomie, chceme sa zamerať na zviditeľnenie značky pre čo najviac ľudí.

Nezameriavame sa tu primárne na kliknutia alebo konverzie, dôležitejšie je, aby ľudia videli naše reklamy, prezreli si ich a spoznali našu značku. V tomto kroku je našou hlavnou metrikou, na ktorú sa zameriavame, počet zhliadnutí a zapojení, ktoré generujeme.

Na čo nám slúži cieľ zvýšenia povedomia? Povedomie o značke nám pomáha zvýšiť dosah, získať viac sledovateľov na našej stránke a osloviť úplne nové a studené publikum. Pokiaľ sa chceme spojiť s novým profesným publikom, ide o skvelú možnosť, ako sa k nemu dostať a povedať mu to čo ako firma máme na srdci.

Samozrejme, s týmto publikom vieme efektívne ďalej pracovať v remarketingovej reklame. Viac v príručke nižšie.

Cieľ uvažovania

V tejto časti marketingového lievika chceme zvýšiť návštevy na našom webe, získať nové zobrazenia a nechať ľudí skúsiť vykonať nejakú akciu. Môžeme tu optimalizovať na 3 úrovniach – návštevy webu, angažovanie sa s príspevkami a zhliadnutia videí.

Návštevy webu – našou snahou je prilákať ľudí na náš web či presmerovať ich na novú stránku alebo príspevok. Ľudia, ktorí navštívia web na základe takejto reklamy majú potenciálne záujem a ďalej im vieme zobraziť remarketingovú reklamu, ktorá vyzýva k akcii.

Angažovanie sa – cieľom je zvýšiť množstvo zapojených sledovateľov, získať sledovanosť, reakcie a komentáre na naše príspevky a rozvíjať firemný vzťah so sledovateľmi. Takýto ľudia majú tendenciu milšie reagovať na následný follow-up vo forme správy.

Zhliadnutia videí – ide o využívanie videoreklám s cieľom pozerania videa a zapojenia sa. Kvalitné video “zahreje” publikum a to lepšie reaguje na následný poctivý remarketing.

Cieľ konverzie

V tejto časti máme za cieľ povzbudiť ľudí, s ktorými sme doteraz komunikovali, k tomu, aby vykonali konkrétnu akciu, ktorú si sami nastavíme.

Môže ísť napr. o generovanie leadov, stiahnutie aplikácie alebo zaregistrovanie sa. V prípade Linkedin máme k dispozícii tieto základné konverzné ciele:

Generovanie leadovgenerovanie leadov priamo z Linkedin platformy cez formulár.

Webová konverzia – optimalizovanie reklamy pre dosiahnutie nami zadefinovanej konverzie v online priestore (od návštevy, cez registráciu, pridanie do košíka až po nákup)

Žiadosť o zamestnanie – pomoc pri hľadaní a oslovení potenciálnych uchádzačov o obsadzované pracovné miesto. Linkedin je pre takéto hľadanie miesto kde chcete byť, avšak ak viete ako, podobné sa dá dosiahnuť aj cez Facebook a Instagram.

linkedin reklama

Ako cieli Linkedin reklama?

„Unikátne cielenie na základe podrobných údajov z pracovného života.“

Unikátne profesijné cielenie v oblasti online predaja a marketingu je výhodou Linkedin reklamy v porovnaní s platformami ako je Facebook, Instagram alebo Google.

Vďaka podrobným informáciám o zamestnaní, ktoré milióny členov na Linkedin nahrávajú do svojich profilov, vieme perfektne cieliť na ľudí na základe presných údajov z pracovného života.

Ako presne cieli Linkedin reklama na užívateľov? Najsilnejšie cielenia sú tieto:

Spoločnosť v ktorej pracujú/pracovali – zamestnanci konkrétnej spoločnosti, firmy alebo skupiny. Funguje to na základe linkedin firemných profilov, ktoré má dnes už takmer každá firma.

Pracovné skúsenosti – pracovné funkcie, názvy pracovných pozícii, konkrétne zručnosti, počet rokov praxe.

Záujmy a správanie – skupiny, v ktorých sa užívateľ nachádza, odoberá a prehliada obsah. Ďalej produktové záujmy užívateľov a profesijné správanie ako napr. expatrioti, obchodní cestujúci, hľadajúci prácu, nová práca, čerstvo povýšení, čerstvo presťahovaní a ďalšie.

Vzdelanie – tituly, študijné odbory či stupeň školy.

Demografické údaje – štandardné veci ako vek a pohlavie konkrétnych ľudí, s ktorými chceme komunikovať.

Takisto môžeme perfektne zacieliť na niekoho, kto bežne nepatrí do klasického publika (napríklad vedúci pracovníci s menej ako desaťročnou praxou) alebo na  vyššie postavených zamestnancov, z konkrétneho oddelenia, pracujúcich vo firme aspoň 5 rokov.

Prečítajte si ešte raz možnosti cielenia a porozmýšľajte nad rôznymi kombináciami, ktoré je možné nastaviť. Aké kombinácie vám napadajú? Čo považujete za užitočné pre vašu firmu?  Vzniká tak unikátne a presne cielené publikum, ktoré si rado pozrie hodnotný obsah pre profíkov.

“Linkedin je super zbraň aj na hľadanie nových talentov aj skúsených osobností.”

Možnosti zacielenia na Linkedin nám sprístupňujú vytvárať presné marketingové kampane, ktoré vieme použiť na zaujatie veľmi špecifických skupín užívateľov, a to sa nedá nazvať inak ako príležitosť pre firmu.

Koľko stojí Linkedin Reklama?

Linkedin reklama je relatívne drahý marketingový nástroj, najmä v porovnaní s Facebook a Instagram reklamou.

Odporúčaný reklamný rozpočet pre Linkedin Reklamu je aspoň 900 € mesačne. Nižšie rozpočty, než odporúčané majú len malý dosah a značne obmedzený výkon. Pre lepšie porovnanie ceny za online reklamu, pozrite prípadové štúdie s výškou reklamného rozpočtu pre FB, Insta a Google.

Rozšírenie publika pre vyšší dosah a nižšie výdavky

Akonáhle nájdeme správne publikum, môžeme vytvoriť novú kampaň zameranú na ďalšie podobné publiká. Rovnako ako facebookové Lookalike Audience, rozšírenie publika na Linkedin využíva nadupané algoritmy pre nájdenie a oslovenie ľudí s podobnými vlastnosťami ako má nami overené publikum.

Takto vieme použiť vlastné interné dáta z Linkedin na zväčšenie dosahu pomocou Linkedin funkcie „rozšírenie publika“, alebo cez funkciu “podobné publikum” vytvoriť nové publikum na základe remarketingových dát. Tiež vieme nahrať zoznam kontaktných údajov.

platená linkedin reklama

Ako využiť remarketing v linkedin reklame?

Ak míňame reklamný kredit v prevažnej miere iba na oslovenie nových ľudí, ktorí našu značku ešte nepoznajú, tak jednoducho nejdeme na plný predajný výkon.

Remarketingové publikum na Linkedin nám umožňuje zacieliť na ľudí, ktorí napr. navštívili náš web, zaregistrovali sa na časť obsahu (napríklad webinár alebo ebook) alebo využili pilotnú verziu nášho produktu.

Opätovným zacielením sa pripomenieme ľuďom, ktorí s nami mali nejakú skúsenosť a zobrazíme im možnosť dať nám ďalšiu šancu, vrátiť sa na web, pozrieť sa a zvážiť si našu obchodnú ponuku ešte raz. Ak sme ponuku medzitým vylepšili, tak toto je presne tá chvíľa, kedy nabiehajú konverzie.

“Platená reklama je len polovica úspechu – obchodná ponuka a jej cena je druhá pólka.”

Dve z najčastejších využití remarketingového publika sú opätovné zacielenie na návštevníkov webu a zacielenie na firemný e-mailový zoznam. Už to chce len spustiť Linkedin kampaň.

Linkedin marketing pre “našich ľudí”

Už vieme, že na Linkedin môžeme nahrať zoznam kontaktov a zobrazovať im reklamu. To znamená, že môžeme nahrať zoznam s napr. názvami spoločností či url adresami ich webov a potom zacieliť na každého, kto v týchto spoločnostiach pracuje!

Jedným zo spôsobov ako začať, je nahrať zoznam kontaktov a nastaviť reklamu pre tie pracovné pozície v týchto spoločnostiach, ktoré považujeme za najdôležitejšie pre našu firmu. Táto funkcia cielenie môže byť pre množstvo firiem prevratná.

Odhad očakávaných výsledkov

Akonáhle si zvolíme funkcie zacielenia na naše publikum, Linkedin vypočíta odhadovaný dosah a očakávaný objem návštevnosti Linkedin kampane.

Tieto predpovede sú ovplyvnené dennými rozpočtami. Je zaujímavé si tieto predpovede uložiť ako fotku obrazovky a neskôr si ich porovnať so skutočne dosiahnutými výsledkami.

Linkedin reklama pre B2B

Reklama na Linkedin predstavuje v oblasti B2B marketingu príležitosť. eMarketer uvádza, že B2B marketéri považujú Linkedin reklamu za rovnako efektívnu ako reklamu pomocou reklamných textov na Facebooku.

A reklama na Linkedin môže byť dokonca ešte efektívnejšia! Linkedin sa kľudne môže stať hlavným marketingovým prostriedkom rastu firmy na B2B trhu. Zároveň, aj najdrahším reklamným kanálom. S tou cenou je to však relatívne, lebo dôležitejšie než cena sú výsledky!

Linkedin reklamy sú jednoducho pre B2B trh ideálne. Čoraz viac marketérov presúva časť reklamného rozpočtu do Linkedin reklamy, čomu sa niet čo diviť. V prvom rade je pri Linkedin reklame potrebné začať výberom určitého cieľa, presnejšie kombináciou cieľov.

Odtiaľ ďalej definujeme cieľové publikum a vyberáme si typ reklamy. Necháme Linkedin, aby testoval raklamu, zbierame dáta a počkáme na prvé výsledky. Takýmto spôsobom si môžeme napríklad aj overiť predaj nového produktu.

Rovnako ako každý marketingový kanál, aj pri Linkedin reklame nám chvíľu potrvá, kým sa v nej zorientujeme a zohrejeme účet. Ak však budeme neustále zdokonaľovať zacielenie na publikum a reklamné vizuály a správy, môžeme sa tešiť na vyššiu návratnosť investícií a rýchlejšie dosiahnutie firemných cieľov.

„Najväčšou výhodou Linkedin reklamy pre firmy je vytvorenie unikátne zacieleného profesijného publika, ktorému zobrazujeme reklamu.“

Optimalizácia reklamy

Generovanie leadov je pre nás síce skvelé, často však chceme, aby ľudia vykonali nejakú akciu, a práve vtedy prichádzajú na rad konverzné reklamy.

Keď chceme spúšťať reklamné kampane na Linkedin, musíme mať v prvom rade vybudovanú nejakú webovú infraštruktúru, na ktorú nasadíme Linkedin Insight Tag. Tento sledovací skript umožňuje nastaviť sledovanie konverzií tak, aby sme mohli efektívne merať, koľkým ľuďom naše reklamy pomáhajú reálne dokončiť cieľ.

Vďaka nástroju Insight Tag môžeme robiť optimalizácie pre nami zadaný typ konverzie – od nákupu produktu cez demo službu až po registráciu na stránke.

Akonáhle nastavíme kampaň s cieľom konverzie, Linkedin reklama začne zhromažďovať dáta o profesionáloch, ktorí dokončia konverziu na webe a tým lepšie bude optimalizovať firemné Linkedin reklamy. Následne ich zobrazí ľuďom, ktorí na ne s najväčšou pravdepodobnosťou kliknú a vykonajú zadanú akciu.

reklama na linkedin

Formáty Linkedin reklamy

Na dosiahovanie firemných reklamných cieľov má táto sociálna sieť na výber viaceré formáty Linkedin reklamy, pričom každý dokáže pomôcť dosiahnuť cieľ trochu inak. Pozrime sa v príručke na formáty, ktoré sú k dispozícii.

Karuselové reklamy – využívajú prerozprávanie príbehu pomocou posúvania obrázkov sprava doľava, pričom základom je tu využitie silného vizuálu, ktorý priláka čitateľov, aby sa presunuli sa na ďalší obrázok a dozvedeli sa viac informácií.

Konverzačné reklamy – ponúkajú automatizovanú konverzáciu podľa vopred pripravenej šablóny, pričom hneď ako sa začne konverzácia, užívatelia si môžu vybrať odpoveď, ktorá im najviac vyhovuje, čo nám vie slúžiť ako pomôcka na predvedenie produktov a povzbudenie ľudí k akcii.

Reklamy pre získanie followerov – propagujú našu Linkedin stránku s ostatnými užívateľmi a zviditeľňujú nás s cieľom nadobudnúť nových sledovateľov.

Spotlight reklamy – sú dynamické reklamy, ktoré zviditeľňujú naše produkty či obsah, pričom kliknutím naň presmerujú užívateľov na našu landing stránku alebo web.

Pracovné inzeráty – majú niekoľko násobne vyššiu mieru prekliku ako klasický priemerný pracovný inzerát vďaka rýchlemu zviditeľneniu na sieťach zamestnancov a možnosti zablokovať zobrazovanie ostatných konkurentov v profiloch zamestnancov.

Reklamy na generovanie leadov – sú k dispozícii pre reklamné správy a sponzorovaný obsah, ktorý nám pomôže generovať viac kontaktov na potenciálnych zákazníkov.

Reklamné správy – umožňujú poslať priamu správu do doručenej pošty užívateľov spolu s výzvou na akciu. Kto by si nechcel prečítať súkromnú správu na Linkedin?

Reklamy s jedným obrázkom – zobrazujú sa na domovskej stránke ako bežné príspevky s obsahom, avšak sú platené a označené ako propagované, aby sa odlíšili od neplateného obsahu.

Textové reklamy – jednoducho, rýchlo a ľahko nastaviteľné a fungujúce reklamy.

Video reklamy – sú príležitosťou na vizuálne predvedenie produktu, skúseností, odprezentovanie firmy či myšlienok. Video reklamy vo všeobecnosti dobre fungujú a na Linkedin tomu nie je inak.

Linkedin campaign manager

Pre správnu tvorbu Linkedin reklám by sme tiež mali poznať Linkedin Campaign Manager. To je systém, ktorý umožňuje vytvárať, spúšťať a merať výsledky reklamných kampaní. Je to domovská základňa každého marketéra, ktorý používa platenú reklamu na Linkedin.

Linkedin Campaign Manager je k dispozícii v 23 jazykoch, pričom môžeme vytvoriť kampane s cieľom osloviť najväčšiu profesionálnu sieť na svete.

Mimochodom, ak hľadáte  marketéra so skúsenosťami pre Linkedin marketing, tak ma kontaktujte ešte dnes a porozprávame sa o tom, čo pre vás môžem urobiť.

Je podľa vás tento článok užitočný? Ak áno, zdieľajte ho pre priateľov!

Mohlo by vás zaujímať

Návrat hore