Obsah Článku

e-learning tipy

Výzvy vo firemnom e-learningu: ako sa učia mileniáli?

Picture of Matúš Kopalko

Matúš Kopalko

Som Meta Business Partner a Google Partner a pomáham firmám predávať viac cez FB, Insta, Google, YT a Linkedin. Zavolajte mi a porozprávame sa čo pre vás môžem urobiť.
Picture of Matúš Kopalko

Matúš Kopalko

Som Meta Business Partner a Google Partner a pomáham firmám predávať viac cez FB, Insta, Google, YT a Linkedin. Zavolajte mi a porozprávame sa čo pre vás môžem urobiť.

Obsah Článku

Kto sú mileniáli a ako im správne pripravovať e-learning, aby bol pre nich zaujímavý a pútavý?

Mileniáli alebo aj generácia Y, sú ľudia narodení medzi rokmi 1980-1995. Táto generácia má odlišné prístupy k vzdelávaniu oproti iným ročníkom. Vo všeobecnosti kladú väčší dôraz na odbornú prípravu a rozvoj a takisto sa učia inak ako ostatní. Tradičnejšie programy vzdelávania sa ukázali ako menej účinné, pokiaľ ide o vzdelávanie tejto novej generácie.

Ak chcete, aby vaši mladší zamestnanci boli angažovaní, musíte tvoriť pútavý obsah, čo nie je vždy ľahkou úlohou. Existujú však rôzne techniky, ktoré zaručia, že váš e-learningový program pre nich bude správne cielený. Ak potrebujete pomoc pri tvorbe online školenia, tak nás neváhajte kontaktovať cez online formulár.

V súčasnosti sú už najväčšou pracujúcou generáciou a predpokladá sa, že mileniáli budú do roku 2030 tvoriť 75% pracovnej sily. Preto je potrebné aplikovať nové prístupy v rozvoji vzdelávania a to aj v rámci e-learningu.

Pozrite sa s nami teda na najdôležitejšie informácie o tom, ako správne učiť túto generáciu prostredníctvom e-learningu.

Aký e-learning majú radi mileniáli?

firemný e-learning

Kvalitné príležitosti na vzdelávanie a rozvoj v e-learningu, je presne to, čím si prilákate a udržíte mileniálov.

Dôležitým poznatkom je, že mileniáli vo veľkej miere preferujú e-learning oproti tradičnému vzdelávaniu. Aké kurzy presne majú radi? Je to najmä forma interaktívnych, tvorivých a pútavých online kurzov

V e-learningu je pre nich taktiež dôležité:

 1. Jednoduché a intuitívne rozhranie.
 2. Možnosť vzdelávania sa vlastnou rýchlosťou.
 3. Synchronizácia vzdelávacích kurzov na rôznych typoch zariadení.
 4. Zaujímavé online cvičenia a vzdelávacie aktivity.
 5. Online komunita s konverzačnými skupinami a komentármi.
 6. Pôsobivá technológia digitálnej učebne.
 7. Monitorovanie a hodnotenie študentov na sledovanie ich vlastného rozvoja.

Čítajte ďalej a zistite ako ich inšpirovať a tak s nimi komunikovať, aby boli vo svojej práci angažovaní a motivovaní.

Virtuálne vzdelávanie – správna cesta k mileniálom

e-learning služby

Mileniáli vyrastali inak ako minulé generácie a tieto rozdiely ovplyvňujú spôsob, akým sa vzdelávajú a pracujú.

Táto generácia vyrástla na technológiach, čo veľmi ovplyvnilo spôsob, akým sa pozerajú na svet. Prečo je pre nich e-learning tá správna voľba? Dosiahnutie úspešnej kariéry je u nich často spájané práve s prácou a vzdelávaním sa online cez mobil alebo počítač, čo im umožňuje práve e-learning.

Mileniáli sú presvedčení, že ich hodnota by sa nemala merať podľa času stráveného v kancelárii, ale na základe kvality práce, ktorou do firmy prispievajú.

Mileniáli sú zvyknutí žiť v dnešnom uponáhľanom svete, chcú toho vždy stihnúť čo najviac. Preto je pre nich vzdelávanie na diaľku ideálny prístup. E-learning je taktiež skvelou flexibilnou voľbou. Môžu ho využiť na cestách, teda kdekoľvek a kedykoľvek.

E-learningové kurzy, platformy či mobilné aplikácie sú skvelým spôsobom, ako ich so záujmom zapojiť do vzdelávacej komunity. Technológia je pre nich zábavná, takže aj zvyčajne náročné aktivity, ako je vzdelávanie, sa môžu stať zaujímavejšími tým, že sú zapojené do technológií.

Neustály zhon za novými zručnosťami a znalosťami je ďalším dôvodom, prečo sa táto generácia vzdeláva práve cez internet.

“Mileniáli potrebujú rýchle, pohodlné a pútavé školenia, čo im umožňuje virtuálne vzdelávanie.”

Vyskúšajte taktiež rýchly e-learning, ktorým znížite množstvo potrebného času na celý proces vzdelávania, čo mileniáli ocenia.

Inšpirujte a angažujte mileniálov do e-learningu

e learning tvorba

Medzi najväčšie faktory, ktoré lákajú mileniálov do e-vzdelávania patrí zvyšovanie zaujímavosti a efektívnosti vzdelávania.

Prineste do e-learningu nové trendy, ako napríklad gamifikáciu alebo microlearning, ktoré sú pre túto generáciu lákavé, pretože úplne kopírujú ich životný štýl.

Táto generácia túži pracovať pre organizácie, ktoré investujú do ich rozvoja. Ak sa cítia nezapojení, pravdepodobne budú hľadať lepšie príležitosti inde. Viac sa o trendoch v e-learningu pre rok 2020 dozviete v článku.

Jedným zo spôsobov, ako angažovať mileniálov, je vytváranie personalizovaných vzdelávacích programov. Online školiace programy, ktoré sú vylepšené pokročilou analýzou a algoritmami umelej inteligencie, môžu vytvárať personalizované vzdelávanie, ktoré poskytuje najrelevantnejší obsah vo formáte, ktorý najlepšie vyhovuje skupinám mileniálov.

Aká je správna komunikácia s mileniálmi?

e-learningový kurz

Spätná väzba je dôležitou súčasťou budovania vzťahov s touto generáciou.

Mileniáli majú radi spätnú väzbu a fungujú dobre v prostredí spolupráce. Ak sa však domnievajú, že nedostávajú feedback a komunikáciu, ktorú potrebujú, aby sa pohli vpred so svojimi cieľmi, budú menej zaujatí.

Takisto prijmite spätnú väzbu od nich. Keď budú mať pocit, že beriete ich spätnú väzbu do úvahy pri rôznych úpravách, tak pocit slobody nad obsahom e-learningového kurzu zvýši motiváciu na jeho absolvovanie.

“Prijmite feedback a nechajte sa inšpirovať vlastným názorom mileniálov o e-learningu.”

Táto generácia chce často rozumieť dôvodom, prečo sa riadiť podľa pokynov a pravidiel. Pri vytváraní e-learningu je dôležité mať na pamäti správnu komunikáciu cez racionalizáciu činností.

Nestačí len uviesť, ako sa musia byť postupy vykonané. Ak chcete, aby si mileniáli vážili a praktizovali to, čo sa naučia, musia pochopiť dôvody, prečo je potrebné a dôležité danú činnosť vykonávať.

Mileniáli komunikujú odlišne ako iné generácie tým, že sú naučení komunikovať cez technolģie. Väčšinou preferujú textové správy a e-maily pred telefonátmi. Vyhnite sa telefonovaniu mileniálom bez naplánovania hovoru a ak je to možné, komunikujte s nimi cez správy alebo e-maily.

E-learning preplnený iba najpodstatnejšími informáciami

e-learning pre mileniálov

Keďže mileniáli vyrastali s prístupom k internetu, sú z neho zvyknutí selektovať len tie najdôležitejšie informácie. 

Príliš veľkého množstvo informácií vedie k zníženiu angažovanosti. Mileniáli vedia zhodnotiť, či im poskytujete relevantné informácie alebo iba strácajú čas prijímaním nepodstatných informáciami. Programy odbornej prípravy pre nich musia byť vysoko pútavé a musia poskytovať najrelevantnejší obsah.

Mileniáli chcú dostávať informácie, ktoré môžu rýchlo prijať a ktoré si môžu prečítať medzi schôdzkami, na ceste do práce alebo počas obeda. Nechcú zdĺhavé školenia, ktoré budú trvať dve alebo tri hodiny a pre ktoré si budú musieť uvoľniť dlhé časové úseky vo svojom kalendári.

Napriek požadovaniu krátkych stretnutí majú mileniáli veľký záujem získavať nové informácie. Krátke lekcie im umožňujú dostať sa k malým cieľom, ktoré ich motivujú a posúvajú ďalej, čím vzbudzujú pocit úspechu a podporujú ich, aby pokračovali v práci ďalej. 

Poskytujte nové informácie založené na štúdiách a výskumoch a zdroje, užitočné rady, referencie či pracovné pomôcky, ku ktorým sa mileniáli možu vždy dostať.

Oživte váš e-learning rozprávaním príbehov

Prerozprávanie obsahu vo forme príbehu je skvelou možnosťou, ako angažovať mladých zamestnancov v e-learningu.

“Najlepšie zapamätateľný a najpútavejší obsah je cez rozprávanie príbehu.”

Rozprávanie oživí vzdelávanie zapojením predstáv a fantázie, učí vizualizovať a premýšľať o veciach namiesto tradičného predkladania informácií.

Rozprávanie príbehov pomáha tvorivo predkladať nápady a ponúka študentom cestu k porozumenie a lepšiemu zapamätaniu obsahu.

Ako tvoriť dobrý storytelling? Medzi hlavné prvky skvelého príbehu patrí:

 • vytvoriť hlavnú postavu s určenými cieľmi,
 • vydať hlavného hrdinu na zaujímavú cestu,čeliť nečakanej prekážke,
 • pokúšať sa prekonať prekážku,
 • prvé signály úspechu
 • ako rozvíjať a budovať úspech ďalej
 • uzavrieť a zrekapitulovať príbeh.

Začleňte do vývoja e-learningu taktiež konkrétne scenáre, ktoré pomôžu mileniálom lepšie porozumieť vašim materiálom! Využite hranie rolí so scenármi so zamestnancami, čím budú aplikovať nové vedomosti priamo do simulovaných situácií. Postavy v scenároch by mali byť rôzni nielen demograficky, ale mali by pracovať aj na rôznych pracoviskách s rôznou úrovňou vzdelanosti.

Multimediálny boom v e-learningu

Ako sme už spomínali, technológie a mileniáli sú neodlučiteľnou dvojicou.

Aplikujte preto kognitívnu teóriu v e-learningu. Obrázky prenášajú informácie 60 000-krát rýchlejšie ako slová. Najlepšie učenie nastane, keď sa slová a obrázky úmyselne kombinujú.

Správna kombinácia textu, obrázkov, pozadia, svetla, zvuku, animácií a videí v e-learningu vedie k úspešnému e-learningu aj pre mladých ľudí. Prinášame vám tak rady na upútanie pozornosti na základe vhodnej a pútavej technologickej stránky e-learningu:

 • Video: Ak používate video, postupujte podľa pokynov na natáčanie pre rýchly vývoj videa, aby bol váš obsah zaujímavejší.
 • Rozdelenie obrazovky: Správne rámovanie je jedným z najjednoduchších hackov na rýchle vylepšenie vzdelávacích videí. Postupujte podľa pravidla tretín, ktoré vás naučí rozdeliť obrazovku na tretiny vertikálne a horizontálne, pričom najdôležitejšie informácie budú umiestnené v ich priesečníkoch.
 • Pozadie: Hlavným kľúčom je vytvorenie hĺbky. To sa vám podarí tým, že za hlavným objektom, na ktorý má byť určená pozornosť a zaostrenie, necháte jemné rozostrenie pozadia.
 • Osvetlenie: Pre správne osvetlenie je potrebné umiestniť primárny zdroj svetla za kameru. Nesmerujte kameru na objekt, za ktorým je svetlo.
 • Zvuk: Zaznamenajte hluk z pozadia po dobu 10 sekúnd. Túto nahrávku môžete neskôr použiť pri úprave na odstránenie šumu z konečnej verzie projektu. Nezabudnite ani na to, že lektor by mal byť od mikrofónu v rovnakej vzdialenosti po celý čas rozprávania.

Mentoring a e-learning

Ani popri školeniach sústredených na e-learning nezabúdajte začleniť sociálne vzdelávanie.

Jedným z najlepších spôsobov, ako splniť potreby odbornej prípravy, je použitie vzdelávacej stratégie využívajúce viacero metód poskytovania informácií. Zamestnanci tak ostanú viac angažovaní. Zvyčajne to znamená komunikáciu kombináciou stratégií online vzdelávania a sociálneho vzdelávania, ako je mentorstvo alebo skupinová práca v prostrední online učebne.

Mileniáli si vážia zdravé pracovné vzťahy, ktoré ich tiež motivujú a inšpirujú. Z tohto dôvodu sú mentorské programy a zložky socializácie pri školení často účinné. Pomáha to tiež uspokojiť ich potrebu spomínanej spätnej väzby a spolupráce.

V rámci spomínaného sociálneho vzdelávania odporúčame začleniť skupinové cvičenia do e-learningu. Vytváranie a venovanie sa menším skupinám ponúka menej formálny priestor a jednoduchšiu socializáciu. V menších skupinách sa mileniáli cítia pohodlnejšie, a tak komunikujú s väčším sebavedomím a istotou.

Mileniáli budú v menších skupinách pracovať efektívnejšie, budú spoločne rásť a navzájom sa podporovať. Spätná väzba nie je dôležitá iba medzi vami a mileniálmi ale aj mileniálmi medzi sebou. Podporujte ich, aby si dávali vzájomný feedback, ktorý ich posunie ďalej. Spätná väzba medzi mileniálmi je neoceniteľným aspektom sociálneho vzdelávania nielen v e-learningu.

Verte v ich potenciál a pracujte s ich silnými stránkami, čím vytvoríte pre vašu spoločnosť silnejšiu pracovnú silu. Vytvorte e-learning na vysokej úrovni, aby mali možnosť rozvíjať sa a ukázať svoj potenciál.

14 najlepších praktík v e-learningu pre mileniálov

Prinášame vám tie najlepšie praktiky v e-learningu, ktoré vám zaručia úspech u mileniálov:

 1. Uistite sa, že máte modernú e-learningovú platformu s množstvom funkcií pre svoju virtuálnu učebňu.
 2. Skráťte vzdelávaciu hodinu na maximálne 30 minút (najlepšie na 20 minút) s plánovanými prestávkami.
 3. Používajte dotazníky, prieskumy, ankety a iné podobné funkcie.
 4. Majte dobrý mikrofón a nabádajte zamestnancov, aby tiež využívali možnosť zapájať sa.
 5. Majte jednoduché, minimalistické prezentácie s malým množstvom textu.
 6. Snažte sa vyhnúť animáciam, ktoré odpútavajú pozornosť od podstatných informácií prednášaných online.
 7. Vytvorte si na začiatku celý vzdelávací plán a identifikujte, ktoré časti e-learningu dokážu mileniáli študovať cez mobilný e-learning, ktorý budete aplikovať.
 8. Každú časť e-vzdelávania sa snažte podať vo forme microlearningu.
 9. Určite si optimálne stratégie pre hodnotenie celkovej výkonnosti zamestnancov.
 10. Nezabudnite na sociálne vzdelávanie – využívajte diskusné fóra, zdieľania a komentovanie a podobne.
 11. Aplikujte just-in-time vzdelávanie, teda obsah tvorený ako rýchlu pomôcku zamestnancom dostupnú kedykoľvek a kdekoľvek je potreba.
 12. Umožnite zamestnancom multitasking. Nechajte ich robiť si poznámky o téme e-learningového kurzu.
 13. Aplikujte gamifikáciu s odmenami. Použite taktiku, ako napríklad získavanie bodov alebo zlepšovanie sa v rôznych leveloch v priebehu kurzu. Takýmto spôsobom bude e-learning považovaný za výzvu a motiváciu k zlepšovaniu sa.
 14. Buďte flexibilní. Mileniáli sa neradi vzdávajú svojich aktivít kvôli práci. Zvoľnite časový plán e-learningu tak, aby zamestnancom vyhovoval.

Pri zameraní e-learningu pre mileniálov nezabudnite na tie najpodstatnejšie praktiky. Dbajte na kvalitné e-vzdelávanie plné tých najdôležitejších informácií. Následne im ich podajte stručne a pútavo. Nabádajte ich zapojiť sa a pripravte im e-learning na báze tvorivosti, hravosti formou gamifikácie či prerozprávania vo forme príbehov. Prineste mileniálom to, čo ich na e-learningu najviac láka a budete z toho benefitovať aj vy.

Je podľa vás tento článok užitočný? Ak áno, zdieľajte ho pre priateľov!

Mohlo by vás zaujímať

Návrat hore